Illsutrasjonsfoto

Fortsatt vekst i bygg- og anlegg de neste årene

Veidekkes konjunkturrapport

0

– For årene 2015 og 2016 forventer vi en årlig volumvekst på 3 % i det skandi­naviske markedet, og den største veksten kommer i Sverige

Høy aktivitet i Norge, men lavere vekst
Lavere aktivitet i oljesektoren påvirker norsk økonomi negativt, men lave renter og generelt godt arbeidsmarked bidrar positivt.

– For Norges del vil aktiviteten innen anleggsvirksomheten være høy, og vil være «motoren» de neste to årene grunnet den sterke offentlige satsingen på samferdsel. For boliginvesteringen venter vi en årlig vekst på 1 %, selv om prisene vil øke med henholdsvis 5 % i 2015 og 3 % i 2016. Sterkest blir prisveksten i storbyregionene og svakest i Stavangerområdet, forteller Albriktsen.

God fart og størst vekst i Sverige
– Bedring i svensk eksportsektor bidrar til en årlig vekst i BNP på 2,5 – 3 % i 2015 og 2016. Det sterke boligmarkedet i Stockholm fortsetter, og Malmø og Gøteborg kommer etter. Samtidig tror vi på en større vekst for private yrkesbygg i perioden og en noe svakere vekst i anleggsmarkedet. Samlet sett venter vi en vekst på om lag 5 % i 2015 og 4 % i 2016 for svensk bygg- og anleggssektor, forklarer Albriktsen.

Fortsatt krevende, men vekst i Danmark
– Vi registrerer fortsatt positive signaler i Københavnregionen som sprer seg til større byer som Århus og Aalborg. Det betyr noe sterkere investeringstakt i nærings­livet og en gradvis økt etterspørsel etter nye boliger. Vi forventer vekst på 2 % i 2015 og 6 % i 2016 for det danske bygg- og anleggsmarkedet. Gitt dagens lave nivå er dette fortsatt å regne som en moderat markedssituasjon, avslutter Albriktsen.