Kistefossdammen barnehage blir det første offentlige plusshuset i Norge. Illustrasjon: Christensen & Co Arkitekter

Slik blir Norges første plusshusbarnehage

Plusshus:

0

Med forslaget Solbyen vant danske Christensen & Co Arkitekter, norske MOE rådgivende ingeniører og danske Konsulent Henrik Innovation konkurransen om Norges første plusshusbarnehage i Asker kommune. Barnehagen er et forbildeprosjekt i FutureBuilt, og har som mål å oppnå 50 prosent reduserte klimagassutslipp fra energi-, materialer og transport sammenlignet med en konvensjonell barnehage.

– Med Kistefossdammen barnehage får vi nå det første offentlige plusshuset i Norge. Det er vi veldig stolte over, og vi går inn i dette prosjektet med forventning og spenning. Dette er banebrytende. Bidragene har vært visjonære, og har pekt på nye muligheter og løsninger. Nå blir det en spennende vei videre sammen med vinnerforslaget Solbyen, sier Lene W. Conradi, ordfører i Asker.

Kistefossdammen barnehage skal bygges som en ny 6-avdelingsbarnehage i Heggedal. Barnehagen skal bestå av 2 småbarnsavdelinger, 2 fleksible avdelinger og 2 storbarnsavdelinger. I konkurransen ble det etterspurt fremragende miljøsvar, reduserte klimagassutslipp og innovative løsninger. Barnehagen skal bygges som et plusshus som produserer mer energi enn den forbruker gjennom driftsfasen. Det skal benyttes robuste og miljøriktige materialer, og barnehagen skal invitere til miljøvennlige transportformer for foreldre og ansatte.

– Vinnerprosjektet kombinerer gode barnehagerom inne og ute med et gjennomtenkt teknisk konsept. Prosjektet er utformet med takoppløft som både fanger solenergi og gir lys og luft til barnehagen. De gir også oppdrift for naturlig ventilasjon og morsomme lysinnslipp for barna, sier Ulla Hahn, jurymedlem og fagrådgiver i FutureBuilt.

Heggedal skal de neste årene gjennomgå et stort løft og utvikles til sentrum nummer to i Asker kommune. Ny jernbanestasjon og første del av ny gang- og sykkelbro ble ferdig i 2012. Den nye veibroen over Heggedal stasjon ferdigstilles i 2015, og nye boliger, forretninger og kontorer er bygd og skal bygges rett ved togstasjonen. Mange barnefamilier har allerede flyttet til området, og det er behov for nye barnehageplasser.

Klikk på illustrasjoinen for å se prosjektet hos Christensen & Co Arkitekter.