Stadig mer vanlig å integrere KNX i ventilasjonløsninger

Strategi:

0

Enklere med KNX: Micro Matic leverer KNX produkter som er spesielt egnet i ventilasjonsstyring. Med en løsning basert på KNX, kan ventilasjon, kjøling, varme, lysstyring, mm., bruke samme system. Man sparer mye kabling ved at man benytter en bus som allerede er i rommet, og man unngår bruk av gateway mellom systemene, noe som er både tidsbesparende og enkelt. Faren for feilkoblinger blir så godt som eliminiert da en KNX-bus kun består av en sort og en rød leder og tilsvarende koblingspunkt på hver komponent.

Leverandøruavhengig: Det finnes i dag ca. 300 produsenter av KNX produkter, og det utvikles stadig nye produkter med denne unike standarden. Micro Matic har siden tidlig 90-tallet levert KNX-løsninger, og er nå eneste leverandør av både luftteknisk utstyr og KNX styringer. Dette gir en samlet kompetanse som er verdifull for deg og dine kunder.

Kjent teknologi: KNX er enkelt å forstå for alle som har drevet med systemintegrering. Dette er en løsning basert på “windows standard”, og en teknologi svært mange installatører allerede kjenner godt. Du trenger med andre ord ikke en “spesialist fra Oslo” om det skulle oppstå ett problem. Micro Matic kjører jevnlige programmeringskurs ved behov.

Få mer fornøyde kunder: Med et KNX system kan du tilby kunden et anlegg med lavere driftskostnader, høyere driftssikkerhet, lettere vedlikehold og større fleksibilitet.

KNX VAV fra Micro Matic: Micro-VAV-KNX er en volumregulator for ventilasjonsanlegg. Disse leveres i sirkulær utførelse fra Ø100mm til Ø630mm, og i rektangulær utførelse fra 200x200mm til 1500x800mm. Produktet er trykkuavhengig og vil regulere til ønsket luftmengde ut fra belastningen i rommet.