Rapportering gjør det enklere for byggeierne å følge utviklingen i energibruken fra år til år.

Byggeiere kan sammenligne energibruken

Enova-invitasjon:

0

Enova inviterer nå alle byggeiere til å sammenligne energibruken sin med lignende bygg. Byggeiere som registrerer bygget sitt i Enovas Byggnett får en tettere oppfølging av energibruken.

Enova gir investeringsstøtte til energieffektivisering og innovasjon i byggsektoren. Byggeiere som har fått støtte, rapporterer byggets energibruk i inntil fem år etter å ha avsluttet prosjektet.

Dette gjøres gjennom det elektroniske rapporteringssystemet Byggnett. I snart tjue år er dette datagrunnlaget brukt til å utarbeide en årlig byggstatistikk. Nå kan også byggeiere uten tilsagn fra Enova registrere energibruken i Enovas Byggnett.

Dette byr på fordeler både for den enkelte byggeier og bransjen som helhet.

– Rapportering gjør det enklere for byggeierne å følge utviklingen i energibruken fra år til år, og Enovas Byggnett lar dem sammenligne forbruket med tilsvarende bygg, sier Enovas programsjef for bygg og varme, Helle H. Grønli, og fortsetter:

– Vi har tro på at en slik benchmarking og en tettere oppfølging øker bevisstheten rundt energibruk, og kan bidra til at flere gjennomfører energitiltak,

Når også bygg som Enova ikke har støttet nå finner sin vei inn i datagrunnlaget, kan Enova dessuten utarbeide en fyldigere og mer representativ byggstatistikk.

– Vi kan blant annet sammenligne bygg vi har støttet med bygg vi ikke har støttet, sier Grønli.

I arbeidet med rehabilitering av eksisterende bygg vil energiraÌŠdgivere og andre tekniske raÌŠdgivere kunne dra nytte av slike nøkkeltall. For Enova, NVE og myndighetene er byggstatistikken et viktig underlag i analysearbeidet.

Her kan du lese Veilderer til Enovas Byggnett og benchmarkings-verktøy