- Dette er en kompakt datasamler for omfattende energikontroll i smarte bygninger, sier Einar Bråthen.

Liten datasamler for energikontroll i smarte bygninger

BACnet:

0

-CX8091 er det nyeste medlemmet  av CX8000 produktfamilien, som i dag omfatter  de minste Embedded PC´ene fra Beckhoff, forteller Einar Bråthen i Bechoff Automation.

Han sier at med støtte for BACnet-protokollen, en 400 MHz ARM9 CPU og et bredt spekter av I/O bussterminaler, er den en universell liten kontroller for byggautomasjon. I tillegg  er CX8091 fullstendig kompatibel med strømmålingsterminalene fra Beckhoff, noe som gjør den egnet som en kompakt  datasamler  som muliggjør helhetlig energiforvaltning vi BACnet.

-CX8091 Embedded PC er en fleksibel og kompakt kontroller med switchet Ethernet-port og støtte for BACnet-protokollen som er godt etablert innen bygningsautomasjon, spesielt på styrings- og kontrollnivå. Modulære I/O- systemer som bussterminaler (K-buss) og EtherCAT-terminaler (E-buss) kan kobles direkte til, og automatisk identifiseres av den embeddede PC´en, sier Bråthen.

Det finnes svært mange I/O-terminaler tilgjengelig spesielt for energidatainnsamling i bygninger.

-Gass-, vann- og varmemålere kan lett integreres via KL6781 og KL6401-klemmene og M-Bus eller LON grensesnitt. Elektriske variabler kan bestemmes på en praktisk og systemintegrert måte via KL3403 strømmålingsterminalen. Typiske undersystemer som EIB / KNX, DALI, MP-bus, EnOcean, DMX, SMI og Modbus kan også enkelt integreres via I/O-terminaler for kommunikasjon.

-Dette er BACnet for kommunikasjon på høyere nivå, kommenterer han. ITBaktuelt ber ham beskrive dette nærmere.

-BACnet kommunikasjonsstandard er meget godt egnet som kommunikasjonsleddet mellom byggautomasjon og styringsnivå. Beckhoff integrerer dette i sitt TwinCAT automatiseringsprogram med BACnet/ IP som en ren programvareløsning. BACnet/ IP-serveren og klienten kan kjøres på alle Beckhoff Industri-PC´er og embeddede PC´er.

Bråthen forteller videre at BACnet-objektene opprettes i TwinCAT System Manager og kan parameteriseres og linkes herfra. Data fra en I/O-terminal, eller fra TwinCAT-programmet kan kobles direkte til et BACnet-objekt via et syklisk grensesnitt. Et asyklisk grensesnitt brukes for å lese og skrive “properties” fra et BACnet-objekt, slik at disse kan nås fra PLS-programmet under kjøring. Ved hjelp av TwinCAT, kan nettverket skannes for BACnet- enheter, objekter og gi tilgang til “properties”.

-Alternativt kan CX8091 Embedded PC også brukes med OPC UA (Unified Architecture) kommunikasjonsstandard. Med støtte for denne globalt aksepterte protokollen for vertikal integrasjon i produksjonsmiljøer, gir den lille kontrolleren grunnlaget for omfattende energi datainnsamling også på dette området, avslutter Einar Bråthen i Tønsbergbedriften Beckhoff Automation AS.

Bilde under:
CX8091 embedded PC er ideell for bruk som liten lokal kontroller, og som datasamler for energikontrollsystemer på høyere nivåer via BACnet og OPC UA-support.