Samles om bredt tema i Kristiansand

NBEFs årskonferanse:

0

Byene skal levere livskvalitet for hele befolkningen og underbygge «det grønne skiftet». Offentlig eiendom og infrastruktur skal bidra til å effektivisere offentlig tjenesteproduksjon og er sentrale virkemidler for samfunnets verdiskaping og konkurransedyktighet. Som forvaltere og eiere av bygninger har vi et klart samfunnsoppdrag. Dette reflekteres også i Stortingsmeldingen Gode bygg for et bedre samfunn (2012) og i Bygg21s strategi Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring som ble overlevert KMD høsten 2014.

I invitasjonen til NBEFs årsmøtekonferanse 2015 skriver foreningen at de tar et strategisk blikk på dfisse utfordringene:

Hvordan kan våre byggeprosjekter fornye og transformere byen og stedet slik at vi oppnår høyere trivsel, bedre helse og en bærekraftig verdiskaping?

Hvordan vil myndighetene understøtte målene i Bygg21, og hva kreves av oss?

Hvordan kan samspillet forbedres for maksimal verdi og felles måloppnåelse?

Hvilke kontraktsmodeller gir vinn-vinnog hva er erfaringene med partnering og OPS?

Kan vi effektivisere arealutnyttelsen gjennom bedre forståelse av brukerbehov?

Trenger vi en større satsning på ledelse i offentlig sektor?

Norges bygg- og eiendomsforening NBEF ble stiftet i 2001 og består av 150 virksomheter spredt over hele Norge, som samlet representerer en betydelig andel av landets profesjonelle byggherre- og forvaltermiljøer.

Foreningen har som visjon å være den foretrukne arena for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse, og arrangerer en rekke medlemsmøter, kurs og seminarer for å øke kompetansen og profesjonaliteten i markedet.

Klikk på programmet under, og les detaljene: