ABB har signert en avtale om en strategisk allianse med Ericsson for å levere en komplett automatiseringsplattform.

Optimalisert styring av skydatasentre

ABB og Ericsson:

0

En integrert automatiseringsplattform gjør at nettskyoperatører kan overvåke, styre og automatisere energibruk, administrasjon, kostnader og IT-belastningen i datasentre.

ABB har signert en avtale om en strategisk allianse med Ericsson for å levere en komplett automatiseringsplattform som optimaliserer både fysiske og virtuelle ressurser for datasentre og nettskyoperatører.

Ved å kombinere Ericssons Cloud System og ABBs kontrollsystem for datasenter, Decathlon, kan kunder av Ericssons nettskytjenester få industrialiserte løsninger for styring og verktøy for administrasjon og automatisering av et fleksibelt oppsett av kraft, kjøling og IT-systemer.

Den nye plattformen vil bli standardisert og designet for å være miljøvennlig, effektiv og enkel i bruk.

– Etterhvert som markedet for datasentre modnes, vil eiere og operatører forvente samme styrings- og automatiseringsmuligheter som er vanlig for andre miljøer, som er komplekse og kritisk for forretningsvirksomheten, sier Peter Terwiesch, global leder for prosessautomatisering i ABB.

– Vår allianse med Ericsson tar automatiseringen av fysisk-, mekanisk- og elektrisk infrastruktur helt til hjertet av administrasjonen av IT-oppgavene. Teknologien vil gir operatører av datasentre og nettskytjenester muligheter for å optimalisere prosessene, som vil redusere kostnadene samtidig som både pålitelighet og ytelse øker.

I et marked med sterk konkurranse ser datasentreeiere etter nye måter å effektivisere driften på. Og med en  helhetlig tilnærming til styringen av datasenteret, IT-systemene og resten av infrastrukturen, som tidligere var separate aktiviteter, kan man håndtere alt i samme sanntidsmiljø. ABB-Ericsson-alliansen gir bedre styring og  kontroll av hele infrastrukturen og bidrar dermed til å øke effektiviteten ved å redusere investeringsbehovet, muliggjøre raskere installasjon og senke energi- og vedlikeholdskostnadene.

– Vi valgte ABB som partner fordi selskapets Decathlon for datasentre er den eneste løsningen i dag som kan gi et helhetlig sanntidsbilde, med styring av alt fra servere til kraftforsyningen og tilrettelegge for dynamisk automatisering av hele infrastrukturen til datasenteret, forteller Anders Lindblad, leder for Ericssons Cloud and IP.

Nettskytjenester har utviklet seg raskt de senere årene, og markedet forventes å nå drøyt 30 milliarder dollar i 2018. Det betyr en gjennomsnittlig, årlig vekst på 29 prosent ifølge 451 Research. Det er en utbredt aksept for at nettskyen kan gi raskere datauthenting, bedre ytelser for applikasjoner og økt driftseffektivitet for forretningskritiske IT-oppgaver.