Kommunikasjonsansvarlig hos Arkitektbedriftene Berit Solli presenterte for første gang foreningens nye konjunkturbarometer for arkitektbransjen.

Arkitektenes tanker om fremtiden

Arkitektene om egne roller i fremtidens byggeri ble diskutert på et frokostmøte hos Arkitektbedriftene nylig. 80 arkitekter var oppe i otta og diskuterte egen plattform, utfordringer og muligheter. Hele møtet kan følges på Youtube.

0

Det var torsdag 5. mars at 80 personer møttes til frokost med innlegg om arkitektrollen og tre arkitektkontorers strategi: Reiulf Ramstad, den nye sjefen i Link og Asplan Viak, Arkitektbedriftenes Berit Solli presenterte den nye konjunkturrapporten, og i tillegg til de fremmøtte logget 77 inn på live streaming og fulgte møtet direkte. 

Reiulf Ramstad leder et av Norges mest prisvinnende arkitektkontor. Han innledet til  debatt mot leder for Norges største arkitektkontor Link og multirådgiverkontoret Asplan Viak. De drøftet arkitektrollen, og arkitekten som spesialist eller generalist.

Kommunikasjonsansvarlig i bransjeforeningen Berit Solli presenterte for første gang foreningens nye konjunkturbarometer for arkitektbransjen.

Leder for arkitektene og landskapsarkitektene i Asplan Viak, Netten Østberg, innledet om kontorets strategi og syn på arkitektrollen.

Ny fungerende adm dir for Norges største arkitektkontor Link Arkitektur, Rolf Maurseth, innledet om strategi og arkitektrollen.

Her kan du følge hele frokostmøtet på Youtube.