Eystein C. Husebye, daglig leder i NBEF.

Det gode verktøy for beslutningsstøtte

NBEFs årsmøtekonferanse:

0

I forkant av Norges Bygg og Eiendomsforenings (NBEF) årsmøtekonseranse i Kristiansand sier han at det er en hovedoppgave for foreningen å bidra til en mer helhetlig forståelse for verdikjeden i BAE-sektoren – der byggherre, bruker og eier skal være sentrale premissgivere.

Norges Bygg- og Eiendomsforening NBEF inviterer alle medlemmer og andre interesserte til årsmøtekonferansen mandag 13. april kl 16.00 på Scandic Kristiansand Bystranda, Kristiansand.

I sin forhåndspresentasjon oppgis NBEF at fagprogrammet byr på dyktige bidragsytere, byvandring og interessante befaringer.

-Byene skal levere livskvalitet for hele befolkningen og underbygge «det grønne skiftet». Offentlig eiendom og infrastruktur skal bidra til å effektivisere offentlig tjenesteproduksjon og er sentrale virkemidler for samfunnets verdiskaping og konkurransedyktighet, sier Huysebye.

-Som forvaltere og eiere av bygninger har vi et klart samfunnsoppdrag. Dette reflekteres også I Stortingsmeldingen Gode bygg for et bedre samfunn (2012) og i Bygg21s strategi Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring som ble overlevert KMD høsten 2014.

NBEFs årsmøtekonferanse i år tar et strategisk blikk på utfordrin-gene: Hvordan kan våre byggeprosjekter fornye og transformere byen og stedet slik at vi oppnår høyere trivsel, bedre helse og en bærekraftig verdiskaping? Hvordan vil myndighetene understøtte målene i Bygg21, og hva kreves av oss? Hvordan kan samspillet forbedres for maksimal verdi og felles måloppnåelse? Hvilke kontraktsmodeller gir vinn-vinn og hva er erfaringene med partnering og OPS? Kan vi effektivisere arealutnyttelsen gjennom bedre forståelse av brukerbehov? Trenger vi en større satsning på ledelse i offentlig sektor

-Det blir mye faglig påfyll, gode diskusjoner, opplevelser og sosialt samvær. Vi gleder oss til å vise frem Sørlandets hovedstad i transformasjon og utvikling, sier Husebye.

Og lergger til at dette er muligheten til å ta del i NBEFs kunnskapsallmenning og til å utvide nettverket.