Omvisning under åpningen av Kalnes energisentral mandag 16. mars 2015. Foto: Kalnes energisentral/video

8 GWh varme og 4 GWh kjøling fra fjernvarme

Østfoldsykehuset:

0

I går ettermiddag åpnet Kalnes energisentral offisielt. Sentralen skal forsyne det nye Østfold-sykehuset utenfor Sarpsborg med fornybar varme og kjøling – og utnytte overskuddsenergi fra sykehuset.

– Kalnes energisentral er med å bidra til Østfolds satsing på fornybar energi og miljøteknologi, sa fylkesordfører Ole Haabeth da han åpnet den nye energisentralen på Kalnes i Sarpsborg.

Den fremtidsrettede sentralen vil levere termisk energi i form av varme og kjøling til det 85.500 kvm. store sykehusbygget, som har et årlig energibehov tilsvarende årsforbruket til mer enn 600 eneboliger.

Prosjektleder Egil Erstad i Østfold Energi påpeker at den nye sentralen er energieffektiv og basert på fornybare energikilder.

– Energisentralen utnytter overskuddsvarme og -kjøling fra sykehuset. Vi har også boret 100 energibrønner 250 meter ned i berggrunnen. Ved hjelp av varmepumper henter energisentralen varme fra brønnene om vinteren og kjøling om sommeren. En elektrokjel og to oljekjeler, som er basert på biodiesel, er også klare til bruk for dager da det kreves ekstra med varme. Dette blir et miljøvennlig anlegg med høy fornybarandel, sier Erstad.

Energisentralen har vært i delvis drift siden høsten 2013 med leveranse av byggevarme til det nye sykehuset. Siden våren 2014 har energisentralen også levert kjøling. Når energisentralen er i full drift høsten 2015, skal den produsere 8 gigawatt-timer (GWh) varme og 4 GWh kjøling i året. Den nye energisentralen vil ikke være bemannet, men skal styres fra Rakkestad der Østfold Energi har driftssentral for varmevirksomheten.

Fra energisentralen strømmer varmt og kaldt vann i nedgravde rør til sykehuset. Energisentralen ligger i et 700 kvm. stort bygg i et skogholt, om lag 200 meter øst for sykehuset. Den arkitektoniske utformingen gjør at bygget er tilpasset terrenget.

– Energisentralen har grønt sedum på taket og jordfargede vegger. Bygget vil gli godt inn i kulturlandskapet i området og er tilpasset det monumentale sykehusbygget, sier Erstad.

Det nye sykehuset på Kalnes, som delvis tas i bruk allerede i mai 2015, skal sikre et dekkende spesialisttilbud innen diagnostikk, behandling og rehabilitering i samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.

Se video fra åpningen – produsert av Norsk Fjernvarme: