Katrhine Gjerde, Rambøll har vært prosjektleder for State of the Nation. Foto: Rambøll.

– Spent på reaksjonene

RIF-rapporten:

0

I morgen – onsdag 18. mars presenteres State of the Nation 2015 under Byggedagene på Oslo Plaza. Denne rapporten skal gi en oversikt over tilstanden på bygg og infrastruktur i Norge. Rapporten er utarbeidet av 18 dyktige eksperter fra de seks store RIF-firmaene, det vil si Norconsult, Multiconsult, Rambøll, Sweco, Cowi og Asplan Viak. Flere ansatte i Rambøll har bidratt sterkt i dette arbeidet. Kathrine Gjerde har vært prosjektleder for rapporten, Erik Spilsberg har hatt delansvar for veiene, mens Kristin Karlsrud Haugse har laget ulike scenarier for Norge i 2050.

– Det har vært utrolig spennende å jobbe frem denne viktige rapporten. Vi har vært en engasjert gjeng som har jobbet på tvers av firmagrenser. Og nettopp det at vi har kommet fra ulike miljøer har gitt arbeidet en ekstra dimensjon, sier Gjerde.

Offentlig infrastruktur og bygg er selve ryggraden til Norge og har stor betydning for Norges velferd og utvikling. Juni 2014 startet gruppen arbeidet med å innhente tall og informasjon om tilstanden på bygg og infrastruktur i Norge innen 12 områder.

I tillegg til å kartlegge dagens situasjon, kommer rapporten også med råd til etatene om hvordan de kan øke gjennomføringskraften. Videre presenterer rapporten tre ulike scenarioer for Norge frem mot 2050. Bakgrunnen er behovet for å se lengre frem enn tidligere og vurdere sikre og usikre «drivere» som vil eller kan påvirke bygg og infrastruktur.

– På den måten kan vi gi enda bedre råd til myndighetene. Vi har spesielt vært opptatt av hvordan usikkerheten i norsk økonomi vil kunne påvirke både investeringer og vedlikeholdet samt potensialet som ligger i økt gjennomføringskraft, forteller Gjerde.

Forrige gang «State of the Nation» ble presentert i 2010 presenterte RIF et samlet etterslep i bygg og infrastruktur på 800 milliarder kroner. Dette skapte store bølger både i media og blant politikere.

– Vi opplever at forrige rapport ga økt oppmerksomhet hos myndighetene knyttet til vedlikehold, spesielt innen samferdsel. Med klimaendringer og økt press på byene, vil utfordringene ikke bli mindre med årene, avslutter Gjerde.

Les også Rådgivernes oppfatning av bygge-Norge på ITBaktuelt.