Oslo Solar er et av de 16 forslagene Entra har fått på bordet.

16 forslag til Oslos første plusshus

Eiendomsselskapet Entra utlyste tidligere i år gjennom NAL (Norske Arkitekters Landsforbund) en internasjonal arkitekt- og innovasjonskonkurranse om et nytt miljøvennlig kontorbygg som skal erstatte dagens bygg på Lilletorget 1 i Oslo. Hele 16 forslag var kommet i den gjeve konkurransen ved innleveringsfristens utløp.

0

– Vi har mottatt svært mange gode bidrag, og det vil være en vanskelig jobb for den oppnevnte juryen å velge ut hvilke forslag som kvalifiserer best til neste fase av konkurransen. Samtidig ønsker vi å benytte anledningen til å rette en takk til de som har bidratt i arbeidet med konkurransen, og ikke minst de som står bak de 16 innleverte forslagene, sier Kristin Haug Lund, juryleder og direktør Prosjektutvikling og teknisk i Entra.

Det nye kontorbygget vil bli et nytt FutureBuilt-bygg og plusshus med krav om å produsere minimum 2 kWh/m2, noe som er svært ambisiøst å få til midt i Oslo sentrum. Entra har også målsetning om å oppnå sertifiseringen BREEAM NOR Outstanding på bygget. Det er på bakgrunn av de høye miljøambisjonene satt krav i konkurransen om at konkurranse-teamene må være tverrfaglige.

Se de innkomne forslagene, og last ned bilder.

Vinnerforslaget i konkurransen Urban + er ventet å bli kåret i juni 2015.

Oppnevnte jury for Urban + er:
Kristin Haug Lund – Direktør Prosjektutvikling og teknisk i Entra (Juryleder)
Sonja Horn – Regiondirektør Oslo Sentrum i Entra
Henrik Melder – Utleiesjef i Entra
Fritjof Salvesen – Asplan Viak (RIF)
Stein Stoknes – FutureBuilt (NAL)
Kristin Jarmund – MArch. MNAL (Kristin Jarmund arkitekter AS), oppnevnt av  NAL
Kasper Guldager Jensen – Architect MAA (3XNielsen AS, Denmark), oppnevnt av  NAL