Konserndirektør forretningsutvikling i GK, Steinar Holm, mener det er altfor lite fokus på driftsfasen i byggene.

– Savner like mye fokus på driftsfasen som byggefasen

– Vi har dyktige entreprenører, rådgivere og teknisk fagkompetanse i bransjen, og vi klarer å bygge gode bygg. Men hva skjer etter at snoren er klippet og bygget tas i bruk, spør konserndirektør forretningsutvikling i GK, Steinar Holm.

0

– Men det paradoksale er at vi ikke evner  å ta vare på eller drifte byggene våre på en god nok måte. Det står ikke på evnene, men rett og slett prioriteringer, sier Holm.

– Vi er klar over problemet, og at det er en utfordring. Men jeg mener løsningen er enkel. Det behøver ikke å ta så mye ekstra tid, og ikke koste så forferdelig mye mer å drifte byggene heller. Men man må jobbe strukturert og planmessig skal man lykkes.
Konserndirektøren for forretningsutvikling i GK, gleder seg over fokuset på mer funksjonelle og energiriktige bygg med godt inneklima. Han mener mange av aktørene viser sterk innovasjonsevne og at kunnskapen blir brukt til å konstruere mer miljøvennlige bygg.

– Myndighetene støtter dette gjennom stadig skjerpede regler, alt stemmer på tegninger og i beregninger, påpeker Holm.
– Innenfor energibruk kan vi dokumentere at bygget vil bruke eksempelvis 80 kWh/m2. Myndighetene tenker at nå er vi på rett vei, alle jubler

Men, så er det denne driftsfasen. Er det riktig at byggene kun bruker 80 kWh/m2?
– Ja, i teorien er det riktig, men all teori skal jo møtes i en praktisk hverdag. Da treffer all teori, gode løsninger og forventninger et bygg som er i bruk. Bygget har fått en driftsorganisasjon, denne organisasjonen består av mennesker som skal sørge for den faktiske energibruken – ikke den teoretiske. Byggene har fått brukere som sannsynligvis har forventninger til lave energikostnader sammen med et godt inneklima. De som har prosjektert og bygget har installert tekniske systemer som er avanserte, og ikke minst veldig integrerte for å tilfredsstille kravet til energibruk og inneklima, poengterer Holm.

Holm savner debatter i bransjen hvor det er like mye fokus på driftsfasen som byggefasen. Han er overbevist om at denne fasen vil kreve en annerledes, men minst like høy, kompetanse som prosjekterings- og byggefasen.

– Drift, vedlikehold og utvikling av eksisterende bygg er en undervurdert oppgave som krever betydelig mer kompetanse nå som byggene er mer komplekse med tekniske installasjoner som er mer funksjonsorientert enn tidligere, sier Holm.

– Byggene inneholder også mer teknikk i dag enn tidligere. Det også øker kompleksiteten når det gjelder å få byggene til å funke etter intensjonen. Et annet moment som er verdt å nevne er hvilke ekstrakostnader vi drar på oss, når vi ikke tar vedlikehold og drift seriøst. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF ) sin rapport viser et vedlikeholds etterslep som er formidabelt. Bygg er vel en av de sektorene som kommer best ut kontra infrastruktur, avløp osv, men det er ingen trøst i det store bildet, sier Holm avslutningsvis til VVSforum.