Daglig leder Thor Bergli i Smart Elektro leder i dag 68 ansatte fordelt på to selskap. Konsernet omsetter for ca. 135 millioner kroner i året. Foto. Smart Elektro

Smart Elektro investerer en halv million på kompetanse

Bygger spisskompetanse

0

Målgruppeanalysen som ble presentert av Ipsos MMI i begynnelsen av februar, viser at ikke alle elektrikere og tømrere ser konkurransefortrinn i opplæring. Daglig leder i Smart Elektro, Thor Bergli, kjenner igjen håndverkernes beskrivelse av dagens marked der det stilles stadig større krav til effektivitet, men sier at det dreier seg om grunnleggende holdninger i bedriften, og ikke tidspresset. 
– Det gjelder å se verdien i å løfte sine medarbeidere. Dessverre fokuserer altfor mange bedriftsledere på tapte timer som ikke kan faktureres, fremfor mulighetene kompetansehevingen gir, sier han og legger til: 
– Vi bruker over en halv million kroner på opplæring ut ifra en omsetning på 80 millioner kroner. Det koster mye å sende de ansatte på kurs, men til gjengjeld får man motiverte håndverkere og et godt arbeidsmiljø.

Det koster å ligge på topp
Bergli råder ledere i små og mellomstore håndverkerbedrifter å følge med på trendene i markedet og tørre å satse. 
– Jeg vet at mange venter med å ta i bruk nye løsninger før de har blitt utprøvd av andre. Smart Elektro har vært ”først ute” med flere ting, og det har kostet bedriften en del, men det har også gitt oss flere fortrinn. Vi har alltid vært opptatt av å skape vårt eget marked. 

Kontinuerlig opplæring og spisskompetanse
Smart Elektro velger å satse på fordypning og dyrke håndverkernes spesialisering. I skrivende stund tar to av bedriftens håndverkere energirådgiverutdanning ved Fagskolen i Telemark. 
– Vi ønsker å bygge spisskompetanse i bedriften, derfor kurses de ansatte i forskjellige fagområder. Noen får opplæring innen teknisk programmering, mens andre fordyper seg i intern kontroll, energieffektivisering og jus. Det gjør at vi kan tilby kunden bred kompetanse på flere områder.  

Smart Elektro er med i Interessegruppen for energieffektivisering (IEE) – et nettverk av elektrobedrifter og leverandører som har eller ønsker å tilegne seg kunnskap og kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg. Les mer om IEE her. 

Kilde: Lavenergiprogrammet