Fansvarlig energi i GK, Espen Aronsen mener at energimerkeforskriften holder mål i massevis.Problemet er at byggeiere ikke følger den opp, slik de burde.

– Energimerkeforskriften er mer en bra nok

NVE må få mer ressurser

0

Aronsen mener myndighetene må gi NVE de nødvendige ressursene som trengs for å håndheve ordningen.

– Det har blitt rettet mye urettmessig kritikk mot energimerkeforskriften, og NVE som skal håndheve den, de får stadig vekk sitt pass påskrevet av aktører i bransjen som ikke er fornøyd med innholdet i forskriften. Min påstand er, gi NVE de verktøyene og ressursene de trenger så kommer dette til å bli mye betydelig bedre, sier Espen Aronsen, fagansvarlig energi i GK.

Må ha energiattest for både bygg og teknisk anlegg
– Det har også vært en misforståelse om at det i dag kun er energiattesten som er obligatorisk for næringsbygg. Det stemmer ikke; energivurdering av tekniske anlegg er også en del av forskriftene, påpeker Aronsen.
– Kontroller utført av NVE viser at mange bygg fortsatt ikke har fulgt forskriftene, og at alt for mange ikke gjennomfører energimerking/energivurdering før de får pålegg fra NVE etter kontroll/ tilsyn.

Aronsen forteller at som tilbyder av energimerking og energivurdering har  GK også et ansvar for å informere sine kunder om omfanget av forskriftene og ansvaret som hviler på deres skuldre som byggeiere.
– Gjennom energimerking og energivurdering kan vi også avdekke potensiale for reduserte energiutgifter og økologisk fotavtrykk.

– Vi skal selvsagt også bære vårt ansvar for at vi leverer energimerking og energivurdering korrekt i henhold til forskriften.

NVE trenger økte ressurser
– På vår ønskeliste setter vi ikke endringer i energimerkeforskriften, men heller et ønske om at NVE skal ha muligheten til å håndheve det som allerede står der. Med økte ressurser vil NVE i større grad kunne følge opp at forskriftene etterleves, som igjen kan føre til at flere byggeiere ser potensialet i å energieffektivisere sine bygg, sier ansvarlig energi i GK, Espen Aronsen.