Forvaltningsdirektør Roy Frivoll i Avantor mener at BREEAM-eiendommer vil få et fortrinn.

– BREEAM-eiendommer vil bli attraktive!

Transaksjonsmarkedet:

0

Avantor er blant de første eiendomsselskapene i Norge som mottar miljøsertifikatet BREEAM-NOR In-Use. Avantor har også deltatt i utviklingen av den norske versjonen av miljøklassifiseringssystemet BREEAM.

30. januar fikk de dette sertifikatet med klassifiseringen «Very Good»cfor bygget i Nydalen Allé 37, i Oslo. Og bygget har vært pilot i to år før det. I bygget har eiendomsselskapet også sitt hovedkontor.

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) ble utviklet i Storbritannia av BRE (Building Research Establishment) i 1988 og lansert første gang i 1990. Det er verdens eldste og Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygninger.

Mer enn 240 000 bygg er BREEAM-sertifisert. Norwegian Green Building Council (NGBC) har tilpasset BREEAM til norsk standard med BREEAM-NOR som ble lansert høsten 2011. BREEAM-NOR er også en frivillig klassifiseringsordning, utarbeidet av representanter fra norsk byggenæring, og kan best beskrives som bærekraftig prosjektgjennomføring satt i system.

Formålet med BREEAM-NOR er å motivere til bærekraftig design gjennom hele prosessen i et byggeprosjekt, fra tidlig fase, gjennom byggefasen, til og med overlevert bygg. De ulike aktørene i norske byggeprosjekter har jobbet i større eller mindre grad med bærekraftig design i flere år allerede. BREEAM-NOR er et verktøy for å samordne de ulike aktørene, og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd. En viktig del av BREEAM-sertifiseringen er å dokumentere at vedtatte tiltak faktisk er gjennomført.

– Vi har valgt å sertifisere etter BREEAM-NOR In-Use fordi det er en naturlig videreføring av Avantors miljøambisjoner. 
Vi er sertifisert etter ISO14001 som selskap, og BREEAM-NOR In-Use er et komplementært system hvor vi får dokumentert eiendommene og måten vi drifter eiendommene på, sier Roy Frivoll, forvaltningsdirektør i Avantor.

Dere har sikkert planer om å miljøklassifisere flere bygg i porteføljen. Vil du si noe mer om hvilke bygg og hvor kjapt dere vil utføre dette ?

-Vi avventer neste versjon av produktet , det vil si teknisk manual og on-line system. Grønn Byggallianse – NGBC jobber med å utvikle dette i år, forteller Frivoll.

Han sier at Avantor BREEAM-sertifiserer alle nybygg og rehabiliteringsbygg. Det er naturlig at disse blir BREEAM In-Use-sertifisert når de er klare for forvaltning.

-Det vil si at våre neste sertifikater begynner vi sannsynligvis å jobbe med til høsten, sier han.

-Merker dere effekt av dette blant leietakere?

-Ikke foreløpig. Produktet er forholdsvis ukjent blant leietakere ennå. Investorer derimot har fått øynene opp. Det forventes at eiendommer med dette vil være mer attraktive i transaksjonsmarkedet, og vil få høyere verdi, fastslår Roy Frivoll.

-Hva gjør Avantor i arbeidet med å kvalitetssikre de tekniske installasjonene i byggene?

-Allerede fra prosjektering, er forvaltning og drift representert i prosjektet. Vi har også utviklet en krav-spek fra forvaltning, som benyttes ovenfor entreprenørene.
 

-Ellers har vi deltatt i ny standard for prøvedrift. Denne skal vi implementere hos oss. Vi er også delaktige i Grønn Byggallianse, hvor vi deler erfaring, får kunnskap og deltar i prosjekter som er relatert til prosjektering, overtakelse, prøvedrift, ITB, «gjør ting rett med en gang « osv. Vi er også med i Driftsforum, et nettverk for driftere fasilitert av Grønn Byggallianse.

-Har dere noen dedikerte ITB koordinatorer? 

-Tradisjonelt har vi ikke hatt dette, men vi ser på dette for nye prosjekter. Vi ser klart nytten av å legge mer fokus og ressurser inn i denne viktige rollen, avslutter Roy Frivoll hos Avantor.

Bildet under: Nydalen Allé 37, i Oslo.