Runar Hansesætre, Country President i Schneider Electric Norge.

Følger opp Schneider Electrics miljøbygg i Oslo

Danmark:

0

Energikostnadene i det danske bygget anslås å reduseres med 20 prosent.

– Schneider Electric Danmarks nye hovedkvarter heter Green HouSE og ligger i Ballerup utenfor København. 520 medarbeidere fra fire ulike kontorer er nå samlet på 15 000 kvadratmeter. Schneider Electric Danmark har som Schneider Electrici Norge siktet på et grønt, felles hovedkontor som både bruker lite energi og byr på et godt inneklima, sier Runar Hansesætre, Country President i Schneider Electric Norge.

– Mens Schneider Electric Norge gikk for et nybygg, har man i Danmark valgt å renovere et eksisterende da det ga mest mening både tidsmessig og økonomisk. Flyttingen anslås å redusere energiforbruket med minst 20% i forhold til de gamle lokalene. Det nye kontoret er spesielt tilrettelagt for å fremme samarbeid og kommunikasjon på tvers av avdelinger og forretningsområder, forklarer Hansesætre.

Flyttingen foregikk i slutten av februar, og bygningen skal, som alle smarte bygg, gjennom en innkjøringsfase. Først etter denne perioden vil man for alvor se effekten av energitiltakene.

– Vi har markedets bredeste tilbud innen integrasjon av hardware og intelligente softwareløsninger. Det har vært en prioritet for danskene å samle salgsstyrker, softwareeksperter og globale utviklingssentre i København for å oppnå synergier som til slutt kommer kundene til gode i form av mer effektive og integrerte løsninger samt økt tverrfaglig kompetanse internt.

– Det er ingen hemmelighet at Schneider Electric Danmark gjennom dette tiltaket også forventer å få positiv effekt på sine overordnede resultater, avslutter Hansesætre.

Bildet under: Inngangen til Schneider Elctrics nye bygg i Danmark: