Muliuge boliger på stolper i Bærum. Illustrasjon: Snøhetta

Vil bygge plusshus på påler

Snøhetta:

0

På en boligtomt i Bærum planlegger tomteeier Idun Winge et bærekraftig boligprosjekt med plusshus-standard og en holistisk tilnærming til bærekraftig byggeri. Både økologisk bærekraft, sosial bærekraft og energiteknisk bærekraft skal med på lik linje. Med barnefamilier som målgruppe og støtte fra Husbanken har Winge fått Snøhetta til å tegne et helt lite nabolag i Brynsveien 146 i Bærum.

Tomten hvor Winge ønsker å bygge fire nye tomannsboliger ligger kun 4 minutters gange fra nye Kolsås stasjon. Fra før finnes en gammel sveitservilla på tomten, omringet av vannspeil, frukttrær og paviljonger.

Elbil-pool med solceller på garasjetaket, drivhus i innkjørselen, geobrønner som skal dekke behovet for oppvarming og grønne tak som kan brukes til matproduksjon er blant miljøtiltakene Winge har ambisjoner om å få til.

– Intensjonen er at utbyggingen skal tilføre stedet mer kvalitet enn den tar – dette skal være et plussprosjekt på alle måter, sier Winge.

Byggene får en enkel og kompakt rektangulær form. Fra et felles tun strekker boligene  seg mellom trærne og ender på søyler som tenkes å ”å gå i ett med” trestammene. Målet er at trær og vegetasjon skal berøres i minst mulig grad.

 – Det er gledelig at vi har fått et privat boligprosjekt med høye miljøambisjoner og en helhetlig bærekraftprofil, sier Birgit Rusten, programleder i FutureBuilt.

– Prosjektet vil også inngå i FutureBuilt+, som er en satsing vi har for å få fram innovative plusshusprosjekter, sier Rusten entusiastisk.

Mye tid har gått med på lete etter og søke midler til videreutvikling av prosjektet. En viktig pott var 200.000 fra Husbanken, som Idun Winge har brukt blant annet til å få tegnet en såkalt «mulighetsstudie».

I samme kommune, på Rykkinn, er en ny skole i ferd med å reise seg. Skolen bygges som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt (OPS), og i konkurransen som ble utlyst i 2014 ble det stilt krav om at skolen skal oppfylle FutureBuilts kvalitetskriterer. Det er arbeidet svært bevisst med å få til gode dagslysforhold, og Rykkinn skole vil bli et forbilde på hvordan bygge passivhus med rikelig med dagslys.

Skolen er en barneskole fra 1. til 7. trinn med tre paralleller for 650 elever. I tillegg til vanlig klasserom skal det bygges en flerbrukshall til utleie, forsamlingssal og musikkrom.

Veidekke Entreprenør AS er valgt som vinnere for å prosjektere, bygge og drifte skolen, og de har fått med seg Lille Frøen arkitekter på laget.