Caverion har undertegnet to nye rammeavtalaer med Forsvarsbygg. Knut Gaaserud, og innkjøpssjef Kristian Halvorsen (Forsvarsbygg), Harald Tørklep (Forsvarsbygg), Arild Aronsen (Forsvarsbygg) Jon Eggen-Johansen (Caverion), Trond Semmerud (Caverion), Hanne Berg (Forsvarsbygg), Per-Asle Hansen (Forsvarsbygg) og Bjarne Ryvoll (Forsvarsbygg).

To rammeavtaler Forsvarsbygg og Caverion

Glad gjeng:

0

Avtalene er estimert til en verdi på 180 millioner kroner og omfatter prosjektgjennomføring, og teknisk service og vedlikehold av elektro lavspenningsanlegg på ulike eiendommer eid av Forsvarsbygg. Kontraktene gjelder for fire år, men kan sies opp av begge parter etter to år, og er anslått å være verdt ca. 45 millioner kroner i året.

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, har Forsvaret som største og viktigste kunde, men har også kunder i andre offentlige markeder. Forsvarsbygg har en samlet bemanning på ca. 1400 årsverk.

Forsvarsbygg forvalter over 18 000 eiendommer, bygg og anlegg i 365 kommuner fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord.

De to avtalene vil dekke syv ulike geografiske områder i Norge, med følgende av Forsvarsbygg eiendommer: Akershus Festning, Halden, Fredrikstad, Rygge flyplass, Oscarsborg, Gardermoen leir, Sessvollmoen, Kjeller, Trandum, Hauerseter, Nordkisa, Kongsvinger, Nøtterøy/Tjøme, Horten, Kongsberg, Hønefoss, Jørstadmoen leir, Hovmoen, Dombås, Land, Raufoss, Kittilbu, Kristiansten Festning, Værnes Garnison, Stjørdal og Ørland flybase.

– Vi har samarbeidet med Forsvarsbygg i mange år, og en av våre viktigste styrker for å sikre disse tilbudene er vårt landsdekkende nærvær, med tilstedeværelse på over 50 steder i Norge. Det er en stor ære å være en del av å opprettholde noen av Norges eldste og mest historiske bygninger, i tillegg til militærleirer og de andre eiendommene til Forsvarsbygg, sier Knut Gaaserud, Adm. direktør i Caverion Norge.