Bystyret i Trondheim i desember 2015 ja til Powerhouse Brattørkaia. Entra og de øvrige samarbeidspartnerne i Powerhouse ser frem til at verdens mest miljø- og energivennlige bygg i teknologihovedstaden Trondheim blir realisert. Dette blir Norges første energipositive kontornybygg.

Fra energiproblem til energiløsning?

Plusshus:

0

Energibehovet til bygningen kan reduseres ved ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet, gode vinduer, varmegjenvinning, etc. Samtidig vil innretninger som fanger opp gjenvinnbar energi være en del av konstruksjonen. Disse innretningene kan for eksempel være sol-, vind- og/eller vannkraftproduksjonsanlegg. Energien som samles opp kan bli mer enn hva bygningen trenger. Plusshuset blir på den måten en kraftstasjon.

Bygningen kan derfor ha muligheten til å kjøpe og selge energi.

Bygninger er en av de største kildene til klimagassutslipp totalt sett. Om lag 40 prosent av Europas energiforbruk går til bygninger – mest til oppvarming og avkjøling. EU og nasjonale myndigheter i flere land, deriblant Norge, går derfor inn for tiltak som er myntet på drastisk å redusere dette kraftforbruket for å spare energi og kutte utslipp av klimagasser.

Bygninger som er helt uten utslipp, og som til og med produserer mer energi enn de forbruker, vil derfor være et meget godt tiltak for miljøet. Mange mener at passivhus kan være et skritt på veien, mens plusshus vil være målet.

Skal man produsere bygninger som er energipositive må man ha fokus på dette helt fra planleggingsstadiet; byggets planløsning, fasader, vindusløsninger og eventuelt bruk av elementer for innvinning av solenergi eller termisk energi er viktige valg.

Dessuten energigjenvinning, energistyring og utelukkende bruk av fornybar energi.

Powerhouse-samarbeidet (Entra Eiendom, entrepenøren Skanska, arkitektkontoret Snøhetta, miljøstiftelsen ZERO, aluminiumselskapet Hydro, aluminiumsprofilselskapet Sapa og rådgivningselskapet Asplan Viak) mener at plusshus er fremtidens bygg.

Powerhouse påpeker at plusshus er et bygg som gjennom driftsfasen genererer mer energi enn det som ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget. Dermed går bygget fra å være en del av energiproblemet, til å bli en del av energiløsningen.

Å bygge et plusshus krever at byggherren og samarbeidspartnere gjør sitt ytterste i valg av materialer, byggtekniske løsninger, ny teknologi og samarbeidspartnere. Det må være fokus på alle detaljer av bygget, i alle faser av byggets levetid.

I framtiden kommer enda flere mennesker til å bo i byer. Med plusshus kan man produsere mye av energien man trenger der man bor. I dag fører energibruken til store skader på miljøet, som gruver, farlige utslipp, eller nedbygging av natur.

Powerhouse-samarbeidet ser ingen grunn til å stoppe ved reduserte utslipp. Selskapene i samarbeidet vil heller bygge hus som genererer mer energi enn det bruker, samtidig som vi setter ny standard for komfort og funksjon.

Kilder: Enova, Wikipedia, Store Norske Leksikon, Powerhouse, Plusshus.no

Bildet under: Powerhouse, forslag til løsning på Bratterøkaia i Trondheim. Illustrasjon Snøhetta. Klikk på bildet for stort format.