Høgskolen i Sør-Trøndelag er en av ni høyskoler og universiteter som hittil har meldt seg som deltagere i prosjektet ”Plusshus på pensum”. På foto: undervisningsansvarlig Kristian Myklebust Lien.

Plusshus på pensum

Høyskoler:

0

Dette studieåret har tredjeårsstudentene ved ingeniørlinjen for elektro/data og fornybar energi plusshus som en del av pensumet sitt.

– Som en del av faget ”ingeniørfaglig systemtekning” har studentene arbeidet med et prosjekt innenfor teamet plusshus på fulltid i snart to måneder, forteller undervisningsansvarlig, Kristian Myklebust Lien.

I tillegg til prosjektet i ”ingeniørfaglig systemtenkning” har faget ”effektiv energibruk” hatt plusshus/passivhus på pensum i år, og cirka en fjerdedel av kurset har vært knyttet til passivhus- og plusshus-problematikk.

– Tre av temaene er knyttet til bygningsmessige, industrielle og transportorienterte anvendelser av prinsipper for energieffektivisering, og plusshus-problematikken har utgjort den fjerde, forklarer Lien.

Høgskolen i Sør-Trøndelag er én av ni høyskoler og universiteter som hittil har meldt seg som deltagere i prosjektet ”Plusshus på pensum”. Prosjektet er et samarbeid mellom høyskoler og universiteter, Lavenergiprogrammet og Powerhouse.

Mer på Lavenergiprogrammet