HVAC-styringa må ta hensyn til temperatur, luftkvalitet, HMS (helse, miljø sikkerhet) og estetikk.

Hva er HVAC?

Hva er HVAC? Det er installasjon av utstyr for klimakontroll, først og fremst i næringsbygg, men begrepet brukes også om styring av inneklima i boliger. Mange studiesteder tlbyr utdannelse som HVAC-ingeniør.

0

HVAC står for Heating, Ventilation and Air Conditioning. HVAC-begrepet brukes også på norsk, men blir ofte også omtalt som klimakontroll og lignende begreper.

Det er snakk om system som styrer inneklimaet, først og fremst i store bygg, men brukes også om lignende utstyr installert i boliger.

HVAC-styringa må ta hensyn til temperatur, luftkvalitet, HMS (helse, miljø sikkerhet) og estetikk. Byggherrer er vanligvis opptatt av å gjøre kostnadene ved installasjon og vedlikehold så lave som mulig.

I et anlegg med krav til eksplosjonssikkert elektrisk utstyr har man vanligvis et lite overtrykk i alle bygg, for å hindre eksplosjonsfarlige gasser (hydrokarbongasser) i å trenge inn gjennom dører o.l. Dette overtrykket skal HVAC-anlegget styre.

I et HVAC-anlegg inngår:
•    Styresystem, vanligvis med programmerbare logiske styringer
•    Vifter
•    Kanalar for lufttilførsel og avtrekk
•    Spjeld
•    Måleinstrument for overvåking av trykk, temperatur og gjennomstrømming
•    HVAC er basert på de grunnleggende prinsippene om termodynamikk og væskemekanikk.

Det finnes flere forskjellige typer av HVAC-utstyr tilgjengelig. I moderne og kompliserte bygg er det viktig at HVAC integreres feilfritt med all øvrig byggautomasjon som installeres. Dette gir tverrfalig kompetanse store utfordringer både under planlegging, inbstallasjon og senere drift.

HVAC-ingeniør

Mange og store rådgivningsselskaper har stort berhov for HVAC-ingenører, og flere studiesteder tilbyr utdannelse.

Studenttorget.no skriver blant annet dette, sitat:

 Personlige egenskaper – HVAC-ingeniør

Felles for ingeniørutdanningene er fordypning i realfag, spesielt matematikk og fysikk. Du bør ha interesse for utvikling og bruk av teknologi, og du bør være interessert i å utvikle nye løsninger innenfor dine fagområder. Enkelte jobber kan også kreve at du er mobil. Jobben kan innebære arbeid på forskjellige prosjekter i både inn- og utland.

Bransjen er i stadig forandring og utviklingen skjer fort. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert, og være i stand til å arbeide i et miljø som krever samarbeid og tverrfaglig forståelse.

HVAC-montør/mekaniker

Også HVAC-montører/mekanikere er ettertraktet fagfolk, både innen byggeindustrien og i oljebransjen.