I kalde Norge er det viktig å finne balansen mellom energisparing og komfortablet innendørs temperatur.

Dette er TEK 10 og Tek 15

Energibalanse

0

Byggteknisk forskrift (TEK 10)

Byggteknisk forskrift (TEK 10) beskriver tekniske krav til byggverk og regler om produktdokumentasjon. Energikravene finnes i kapittel 14, og inneholder bestemmelser om energieffektivitet og energiforsyning. Forskriften gjelder også ved tiltak på eksisterende byggverk. Ved hovedombygning og bruksendring gjelder samme krav som for nye bygninger.

Les mer om krav til energieffektivitet (TEK 10 § 14-3 og § 14-4).
Les mer om krav til energiforsyning (TEK 10 § 14-7 og § 14-8).
Veiledning til TEK 10 kapittel 14 om energi hos Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) 
Lovdata: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)

Nye energiregler i 2015 – TEK 15

Regjeringen har varslet at fra 2015 skal alle nye bygg ha passivhusnivå. Våren 2013 startet arbeidet med nye energiregler i den tekniske forskriften. Direktoratet for byggkvalitet har nå sendt sin anbefaling til Kommunal og moderniseringsdepartementet. 

Energimerkeforskriften

Energimerkeforskriften pålegger eier av en bygning å sørge for at bygget er energimerket ved salg og utleie av eiendom. Forskriften tredde i kraft 1. juli 2010, Det er Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) som forvalter energimerkeforskriften. Energimerkeordningen omfatter to felt.

  • Energiattest for bygninger
  • Energivurdering av tekniske anlegg.

Les mer om energimerking av bygninger.
Informasjon om energimerking av bygninger hos NVE