Fornyet BACnet-kontroller

Byggautomasjon: høy skalèrbarhet garanterer et optimalt forhold mellom pris og prestasjon. Nå er BACnet-kontroller sertifisert for Revisjon 12.

0

Den internasjonale BACnetstandarden som sikrer interoperabilitet mellom byggautomasjonsenheter fra forskjellige produsenter, får stadig økende betydning etter hvert som nye funksjoner blir lagt til. Revisjon  12 av BACnet gir en rekke innovasjoner som Beckhoff allerede har implementert i sin BACnet-pakke  for TwinCAT. De skinnemonterte Embeddede PC`ene CX8091, CX9020, CX5010 og CX5020 er nå sertifisert i henhold  til BACnet standard  ISO 16484:

2012, Rev 12. BACnet/ IP kan brukes på alle PC-baserte Beckhoff maskinvareplattformer som en universell Ethernet-protokoll.

For å oppnå intelligent automatisering som omfatter alle bygningens tekniske systemer, må kontrolleren ha til rådighet all informasjon fra hver komponent for å kunne koordinere dem perfekt. Beckhoff gir den nødvendige grunnleggende programvaren og maskinvaren for slike applikasjoner: bussklemmesystemet med 400 forskjellige I/O-komponenter som støtter alle vanlige sensorer og aktuatorer, skalèrbare kontrollere fra Bus Terminal kontrollerne til Embedded PC-enheter til kraftige industri- PC`er, og TwinCAT automatiseringsprogramvare med sine byggautomasjon PLC biblioteker som lar deg kartlegge alle bygningsfunksjoner i programvaren. Åpne grensesnitt lar deg bruke alle byggautomasjonsrelevante subsystemer, som for eksempel KNX / EIB, LON, DALI, DMX, MP-Bus, M-Bus, SMI, Modbus, og EnOcean.

Transparent integrering av BACnet

Siden standardbasert kommunikasjonsarkitektur er nøkkelen til leverandøruavhengig byggautomasjon, har Beckhoff lagt spesiell vekt på den gjennomsiktige integreringen av BACnet ved utformingen av TwinCATs automatiseringsløsning.

De skinnemonterbare embeddede PC`ene CX8091, CX9020, CX5010 og CX5020 er nå sertifisert i henhold til BACnet standard ISO 16484: 2012, Rev 12. Kontrollerne med modulære I/O-nivåer gir skalerbar ytelse, fra CX8091, som støtter opp til 250 BACnetobjekter i typiske kontrollapplikasjoner, til CX5020, som er anbefalt for applikasjoner med opptil 3000 BACnetobjekter. Hvis bare BACnet-operasjoner er involvert, er det potensielle antall objekter til og med høyere. Takket være omfattende ytelsesforbedringer i forhold til Rev 6, er kontrollerne nå i stand til å behandle mer enn dobbelt så mange BACnet-objekter uten endring i CPU- belastningen. Sertifisering i henhold Rev. 6 fortsetter imidlertid å være tilgjengelig for CX9001 og CX9010 enheter.

Den presise skalerbarheten av Beckhoffs byggkontrollere på grunnlag av ytelsesklasser gir betydelige kostnadsfordeler. Hvis brukerne trenger mer prosessorytelse, kan de bare bytte til den neste kontrollerplattformen, slik at pris og ytelse alltid står i forhold til hverandre.

Revisjon  12 støttes fullt ut

Med nye funksjoner og nye tjenester, gir implementeringen av BACnet Revisjon 12 i TwinCAT BACnet / IP en rekke fordeler innen byggautomasjonsapplikasjoner. Foruten mange forbedringer i alarm- og eventtjenester, er nye typer BACnet-objekter som pulse converter, akkumulator, gjennomsnitt og strukturert visning nå tilgjengelig. Enheten administrasjon er også forbedret. I tillegg omfatter Revisjon 12 flere mindre forbedringer, for eksempel støtte for ulike symbolsatte kodinger, informasjon om enheten starter på nytt og forbedrede diagnostiske alternativer.

In-house utvikling av BACnet-modulene og erfaringen Beckhoff har ervervet seg gjennom en mengde prosjekter gir selskapet den dype kompetansen kundene forventer. PLS-programmering i henhold til IEC 61131-1 støtter strukturerte BACnet funksjonsblokker for effektiv prosjektgjennomføring og TwinCAT BA PLC-bibliotekene vil snart gi systemintegrator etablerte og testede grunnleggende funksjoner på

områdene lukket-sløyfe-regulering og signalbehandling, samt spesielle matematiske funksjoner, feil signalbehandling og generelle systemfunksjoner.

Mer på www.beckhoff.no/BACnet