Fra venstre: Silvano Bilich – prosjektleder AMS utrullingsprosjekt Eltel Networks, Sami Peippo – ansvarlig AMM Eltel Networks, Hans Lennart Fransson – Delprosjektleder Installasjon Hafslund Nett, Sigurd Kvistad – prosjektleder Hafslund Netts AMS-prosjekt, Ronny Brudeseth, Direktør El Distribusjon Eltel Networks og Kristin Lian – konserndirektør Hafslund Nett.

Hafslund skal bytte alle dagens direktemålte strømmålere

630 000:

0

Hafslund Nett har inngått kontrakt med Eltel Networks as om å bytte ut 630 000 strømmålere i Oslo, Akershus og Østfold. Hafslund skal bytte alle dagens strømmålere til automatiske strømmålere innen 1.1.2019.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt fristen for innføring av automatiske strømmålere (AMS) til 1. januar 2019. I slutten av februar 2015 offentliggjorde Hafslund Nett at den finske leverandøren Aidon var valgt som leverandør av selskapets nye automatiske målerne. Nå er det klart at Eltel skal bytte ut den største andelen av strømmålerne – direktemålte strømmålere.

– Eltel Networks har tilbudt en gjennomarbeidet og effektiv løsning med gode kommersielle betingelser for installasjon av strømmålere i alle direktemålte anlegg, sier Kristin Lian, konserndirektør for Hafslund Nett.

– Eltel Networks har erfaring fra tilsvarende prosjekter fra tidligere, både i omfang og innhold. Eltel Networks viste god forståelse av, og tilnærming til, prosjektgjennomføringen. Prosjektorganisasjonen består av mange erfarne ressurser, og de presenterte en detaljert prosjektplan med tydelige ansvarsområder, realistiske tidslinjer og leveranser, sier Lian. – Eltel Networks leverte også det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, avslutter Lian

Byttet av strømmålere i direktemålte anlegg avsluttes i løpet av fjerde kvartal 2018.

– Vi er svært fornøyd med å bli valgt som installatør av nye målere hos Hafslund Netts kunder i Oslo, Akershus og Østfold. Vi ser frem til å ta fått på oppgaven sammen med Hafslund Nett og er sikre på at vi sammen skal levere et suksessfullt prosjekt. Eltel Networks AS har erfaring fra de andre nordeuropeiske landene og vil med dette opprettholder sin posisjon som markedsleder i Nord-Europa når det kommer til installasjon av smarte målere, sier Ronny Brudeseth , Direktør El Distribusjon .

Det er forventet at Hafslund Nett inngår kontrakt vedrørende bytte av strømmålere i indirektemålte anlegg (ca. 37.000 målere) og installasjon av kommunikasjonsinfrastruktur og nettstasjonsovervåkning i uke 15.

Anskaffelsen er gjennomført i henhold til forsyningsforskriften § 11 – 3.