Kan bli bærekraftig boligprosjekt med plusshus-standard. Illustrasjon: Snøhetta.

Alt klart, men mangler fremoverlent utbygger

Plusshusboliger:

0

På en boligtomt i Brynsveien 146 i Bærum planlegger tomteeier Idun Winge et bærekraftig boligprosjekt med plusshus-standard. Nå søker hun en ambisiøs utbygger eller entreprenør med kapital, kompetanse og gjennomføringsevne. Er dette et prosjekt for deg og ditt firma?

Med barnefamilier som målgruppe har Winge fått høyprofilerte Snøhetta til å tegne et helt lite nabolag. Tunet blir på mange måter unikt og vil ligge i front når det gjelder innovative løsninger og klimavennlig arkitektur.

– Utbygger får et prestisjeprosjekt med stor referanseverdi. Ordfører i kommunen, og mange andre, følger prosessen og ser med spenning frem til ferdigstilling. Prosjektet vil være attraktivt for en kjøpesterk målgruppe, og forventes å vekke oppsikt i mange miljøer. Husbanken har støttet prosjektet med midler til en mulighetsstudie og har stor interesse i å se prosjektet realisert. Jeg tror det er gode muligheter for å få innvilget grunnlån til finansieringen, sier Idun Winge.

4 tomannsboliger og solceller på taket
Tomten hvor Winge ønsker å bygge fire nye tomannsboliger ligger kun 4 minutters gange fra nye Kolsås stasjon. Fra før finnes en gammel sveitservilla på tomten, omringet av vannspeil, frukttrær og paviljonger. Elbil-pool med solceller på garasjetaket, drivhus i innkjørselen, geobrønner som skal dekke behovet for oppvarming og grønne tak som kan brukes til matproduksjon er blant miljøtiltakene Winge har ambisjoner om å få til.

Søker ambisiøs utbygger
– Dialogen med beslutningstagere i kommunen er meget god, og fremdriftsplan er lagt opp mot rammegodkjenning og igangsettingstillatelse januar/ februar 2016. For å realisere prosjektet trenger jeg nå et samarbeid med en framoverlent utbygger eller entreprenør som deler mine visjoner, sier Winge, som oppfordrer de som synes prosjektet virker spennende til å ta kontakt.

Les tidligere artikkel om prosjektet på ITBaktuelt “Vil bygge plusshus på påler

Kilde: Futurebuilt