Kanalsystem for ventilasjon, oppvarming og luftkondisjonering kan deles inn i fire tetthetsklasser for luft, klasse A, B, C og D.. Foto: Lindab

Eiendomsbesittere bør heve standarden på ventilasjon, oppvarming og luftkondisjonering

Kanalsystemer:

0

Dette vil ikke bare spare energi, men det vil også føre til lavere installasjonskostnader, kortere monteringstid og bedre luftkvalitet – takket være mindre lekkasje.

Dette skriver Fredrik Engdahl, PhD hos Lindab, i en fagartikkel på VVSforum.no.

Kanalsystem for ventilasjon, oppvarming og luftkondisjonering kan deles inn i fire tetthetsklasser for luft, klasse A, B, C og D.

Klasse-D er tettest og gir minst lekkasjer, mens klasse A er den klassen med størst lekkasje. De fleste moderne systemer oppnår sjelden bedre enn tetthetsklasse B, men det er stort potensiale for forbedringer her, samt store variasjoner fra land til land.

I Europa ville bruk av ventilasjonssystem med bedre tetthetsklasser føre til en årlig energibesparelse på ca. 10 TWh, noe som tilsvarer årlig produksjon fra tre kjernekraftverk, skriver Engdahl.

Han påpeker at rektangulære kanaler bør erstattes med sirkulære kanaler så langt det lar seg gjøre.

Kostnaden for innkjøp og montering av sirkulære kanaler er lavere enn ved en rektangulær løsning, noe som betyr at det betaler seg umiddelbart. Dette betyr også at det ikke er nødvendig med payback kalkulasjon.

Hvis du også har et integrert tetningssystem (pakning), vil monteringstiden for den sirkulære løsningen bli ca. 20 % kortere. Konklusjonen er derfor at den totale investeringen av et kanalsystem i klasse C er lavere enn for et kanalsystem i klasse A. Skal klasse C oppnås betinger det en større andel av sirkulære kanaler i systemet.

Systemplanleggere bør strebe etter en løsning som er sirkulær så langt det lar seg gjøre. Dette kan også føre til nye innovative løsninger for installasjonsområdene i tett samspill med arkitekten.