Kristian Reinertsen, direktør divisjon entreprise, Reinertsen AS. Foto: Reinertsen

LEAN i utvalgte prosjekter

Frokostseminar onsdag:

0

7.30 er det mat å få, fordi seminaret begynner med en halvtimes frokost.

Når klokken runder åtte, går Geir Jensen, avdelingsdirektør kultursektoren, Statsbygg i gang med å fortelle om Statsbyggs erfaring med LEAN i utvalgte prosjekter.

Etter 20 minutter overtar Kristian Reinertsen, direktør divisjon entreprise, Reinertsen AS.

Han forteller om hva Reinertsen gjør for å få ned gjennomføringstiden i byggeprosjekter, og det som heter SpeedUp-prosjektet som startet i 2014.

På Reisenertsens hjemmeside står det, sitat: “Speed-up skal bidra til forbedrede prosjektprosesser ved at tiltak som kan redusere gjennomføringstiden identifiseres og systematisk prøves ut i bedriftsprosjekter. Effekten av tiltakene skal vurderes, og eventuelle rammebetingelser og barrierer skal identifiseres. Prosjektet skal utvikle en verktøykasse som kan brukes av byggenæringen for å redusere gjennomføringstiden.

På sikt er målet at hele bygg- og anleggsbransjen skal kunne trekke veksler på de nye arbeidsmåtene og verktøyene som utvikles, og dermed også redusere tidsbruken på flere av bransjens bygg- og anleggsprosjekter.”

Til slutt samler Sverre Tiltnes, programdirektør i Bygg21 trådene under temaet sammen bygger vi framtiden, med påfølgende spørsmål og diskusjon.

Bygg21 vil arrangere flere frokostseminarer i tiden fremover. Frokostseminaret om produktivitet er det første i rekken.

Mer om forkostseminaret.