Team BIG sitt forslag «Folkefjellet».

Se mulighetene til nytt regjeringskvartal

Statsbyggs 6 forslag:

0

Forslagene handler ikke om hvordan bygningene skal se ut, men hvordan byrommet og bymiljøet skal være, hvor gatene skal gå og hvor plassene skal være. I tillegg handler det om hvor byggene skal stå, hvor høye de bør være, og hvordan trafikk, miljø og sikkerhet skal integreres.

Parallelloppdraget er ikke en konkurranse, men en åpen, honorert idéutviklingsprosess. Det skal ikke kåres noen vinner av forslagene fra de seks arkitekt- og konsulentteamene. Hensikten med å gjennomføre et parallelloppdrag er å sikre godt tilfang av idéer og løsningsmuligheter som grunnlag for en reguleringsplan for det nye regjeringskvartalet. I forslaget til ny reguleringsplan kan idéer fra de ulike forslagene i parallelloppdraget kombineres til et helhetlig konsept for den bymessige utviklingen av det nye regjeringskvartalet.

Reguleringsplanforslaget vil bli sendt ut til offentlig høring våren 2016, og det forventes at den statlige reguleringsplanen ferdigstilles og vedtas i løpet 2016.

Disse seks arkitekt- og konsulentteam har arbeidet fram forslag:

Team LPO: Konseptet til team LPO/Arkitekt Kristine Jensens tegnestue/Norconsult anbefaler å bygge i høyden fremfor en utflytende og arealkrevende bebyggelse på bakkenivå. Slik beskriver de sitt prosjekt med tekst og video.

Team Snøhetta: I Snøhettas forslag “Folk” blir Youngstorget den nye inngangen til Regjeringskvartalet, og kvartalet beskyttes av vår egen historie. Den såkalte Arkaden blir inngangen til Regjeringskvartalet, men også en gjennomgang fra øst til vest via den nye Regjeringspassasjen. Slik beskriver Snøhetta sitt forslag med tekst og video.

Team White: Team White mener Oslo nå har en enestående sjanse til å fornye seg. Det nye regjeringskvartalet utvider Oslo sentrum og skaper gode, bymessige forbindelser mellom øst og vest. Avstanden fra Youngstorget til Tinghuset vil oppleves på en helt ny måte. Slik beskriver de sitt forslag “Et sted å møtes” – Video.

Team BIG: Slik beskriver Team BIG sitt forslag «Folkefjellet» med video.

Team Asplan Viak: -Team Asplan Viaks forslag heter «Regjeringshagene» og er et byplangrep basert på åpenhet og demokrati. Slik presenterer de sitt forslag – Video.

Team MVRDV: -Slik presenterer Team MVRDV sitt forslag “Den samlende ringen og den norske hagen” Video.

Studentoppgave: -Prosjektet “Åpent kvartal” bygger på ideen om åpenhet og kontinuitet i forholdet mellom regjeringsadministrasjonen og det byområdet den skal integreres i. Se studentoppgaven og video. 

Oppgaven til de seks teamene har vært hvordan Regjeringskvartalet kan utformes og ikke hvordan bygningene skal se ut. Fokuset har vært hvor bygningene skal stå, hvor høye de bør være, hvordan trafikk, miljø og sikkerhet skal integreres, hvordan byrommet og bymiljøet skal være og hvor gater og plasser skal plasseres.

– Dette er altså en form for mulighetsstudie som skal visualisere mulighetene, men også vise begrensningene i området, sier avdelingsdirektør Jo Ulltveit-Moe i Statsbygg.

Forslagene skal evalueres, og når Statsbygg arbeider videre med reguleringsplanen kan forslag fra ett av teamene eller fra flere teamene benyttes, kombineres og bearbeides.

Det forventes at den statlige reguleringsplanen ferdigstilles i 2016.

DEL
Forrige artikkelDette er nNEB
Neste artikkelLEAN i utvalgte prosjekter