Nesten nullenergirapporten fra 2013.

Taust rundt nesten nullenergi-rapporten

nNEB:

0

Rapporten ligger på direktoratets netttside: Rambøll-utredning: Nesten nullenergibygg for Norge

ITBaktuelt skrev 9. april om Brynsenget skole i Oslo som skal bygges som passivhus, og skal bli et pilotpriosjekt på nesten nullenerginivå, basert på nNEB.

-Det reviderte bygningsenergidirketivet (EPBD II) som foreløpig ikke er implementert som EØS-relevant for Norges del, angir i artikkel 2 en definisjon, sier Sandli.

-Han sier at forståelsen av direktivteksten har gitt flere europeiske “nasjonale definisjoner”.

-I høringen til ny EN-standard, PrEN15603 angis i Annex G også en definisjon av nearly Zero-Energi Buildings, sier han og bekrefter at i Norge har man ikke landet noe offisiell definisjon av nNEB.

– DiBK har for tiden et løp med nye energikrav i 2015, og mener vi med forslaget som nå er på høring, går i retning mot nNEB i nye energikrav i 2020. Imidlertid åpner vi for at regelverket og innretningen på energikravene kan endre seg en del fra dagens forslag til 2015-krav.

– Det blir derfor viktig i neste runde med ny endring av energikravene at man har på plass en nasjonal definisjon/forståelse av hva nNEB skal være her i Norge. Status her er fra DiBKs side at dette pt avventer sluttføring av arbeidet med 2015-kravene, avklaring av EØS-implementering av direktivet og deretter resultatet av høringen av revidert EN15603, sier Knut Helge Sandli. 

Les også Dette er nNEB