Grønn Byggallianse med daglig leder Katharina Bramslev i spissen frykter at forslaget til TEK 15 bidrar til en lock in-effekt hvor klattvise tiltak hindrer ambisiøs oppgradering.

Frykter klattvis rehabilitering med TEK15

Grønn Byggallianse

0

For nye bygg er energirammen ambisiøs, men realistisk, ifølge daglig leder Katharina Bramslev. Strenge krav til netto energibehov er derimot krevende for rehabiliteringer; det vil ofte bety at fasaden må skiftes.
– Vi ønsket oss levert energi. Særlig for rehabilitering ville det gjort det mulig å omfordele tiltak på bygningskropp og tekniske installasjoner, poengterte Bramslev på et frokostmøte Oslo Gruppe i VVS-foreningen arrangerte i går. Forskriftskravene gjelder også for større rehabiliteringer, men strenge nettokrav kan gjøre det vanskelig i praksis.

– Derfor er det fare for at byggeiere gjør ”klatte-rehabiliteringer” for å slippe unna TEK-kravene, sier Bramslev.

Samlet sett liten effekt
Kravene kan også fravikes hvis rehabiliteringen blir uforholdsmessig kostbar, og Bramslev mener det er enkelt å gjøre regneøvelser som viser dette. Grønn Byggallianse frykter derfor en lock in-effekt hvor klattvise tiltak hindrer ambisiøs oppgradering.
– Forslaget vil først og fremst gjelde nye bygg. Der er raten 1-2 % per år, og derfor vil den totale effekten av innstrammingen bli relativt liten, konkluderer Bramslev.

Thor Olav Askjer i Norsk Eiendom påpekte den samme utfordringen på et informasjonsmøte Direktoratet for Byggkvalitet arrangerte tirsdag.

Les også: DiBK presiserer TEK15-forslaget

Trenger tydelige signaler
Også i forhold til lokal energiproduksjon mener Grønn Byggallianse at netto energi er uheldig, og etterlyser tydelige, langsiktige føringer for energiproduksjon. Selv om det er positivt at bygg med lave energibehov kan installere panelovner, frykter Bramslev at kostnadsfokus vil gi flere elkjeler.

– Elkjeler for å dekke større varmebehov er ikke den retningen vi ønsker, fastslår hun.

Ønsker flere minstekrav
Grønn Byggallianse ser mye positivt i TEK 15-forslaget:
• Minstekrav sikrer robust bygningskropp og komfort for brukerne. Mange av medlemmene i Grønn Byggallianse ønsker seg flere minstekrav for å sikre gode løsninger.
• Krav om formålsdelt energimåling vektlegger drift
• Krav om reelle energiberegninger – men de må ikke bli teoretiske regneøvelser

– Levert energi for reelle beregninger
Det siste framhever også seksjonsleder Arnkell J Petersen i Erichsen & Horgen. Han presenterte de foreslåtte forskriftsendringene på frokostmøtet, og karakteriserer forslaget om reelle energiberegninger som utrolig spennende. Men det er uklart om beregningene skal gjøres for netto energibehov eller levert.

– Dette bør absolutt plasseres ved levert energi-grensesnittet, ellers blir det av teoretisk interesse, mener Petersen.

Ikke bekymret for kostnader
Byggekostnader har vært et hett tema etter at forslaget ble lansert.
– Våre medlemmer er ikke så bekymret, sier Bramslev, og viser til at passivhus-komponenter har gått kraftig ned i pris. I starten vil prosjekteringskostnadene øke litt, men Grønn Byggallianse tror det vil gå seg til. Redusert varme- og kjølebehov vil også gi enklere systemer.

– Totalt sett er vi mindre bekymret for kostnadsøkningene enn det konsulentrapportene til nå har vist. Og tiltak nå vil gjøre byggene mer verdifulle på sikt, fastslår Bramslev.