Said Amiri, Marketing Manager Industry i Schneider Electric Norge.

Tenk nytt for bedre effektivitet og lønnsomhet

Fagseminar

0

Nye forhåndstestede løsninger
Industry Solution Days favner om interesseområder av spesiell relevans for maskinbyggere, systemintegratorer og sluttbrukere.

– På arrangementet vil vi fokusere på å øke industrikundenes kompetanse om Schneider Electrics innovative, forhåndstestede og validerte TVDA-løsninger, som gjør hverdagen mer produktiv. Det unike med vår tilnærming er at vi i tillegg til prosesseffektivisering også byr på systemer som samtidig overvåker og effektiviserer energibruken, sier Said Amiri, Marketing Manager Industry i Schneider Electric Norge.

Arkitekturer og systemsamspill
– Vi kommer blant annet til å presentere MachineStruxure, den optimale plattformen for framtidens maskinløsninger, og PlantStruxure, nye automatiseringsarkitekturer med Modicon M580 PLS, som er forberedt for kommunikasjon via Ethernet/Internet, fortsetter Amiri.

Mye fokus blir det også på Altivar Process, en helt ny generasjon frekvensomformere med innebygde pumpefunksjoner. I en egen workshop vil deltakerne konsentrere seg om HMI og effektivisering av programmering, uadresserte variabler, maler og fjernbetjening.

I en annen workshop vil man kunne oppdage hvordan det avanserte Vision kameraet fra Telemecanique Sensors kan på en brukervennlig måte gi bedre kvalitetskontroll i produksjonen.

Interakitve økter
Mens dag 1 i stor grad foregår i plenumssal med foredrag/presentasjoner om ulike nye produkter, vil dag 2 gi mulighet for mer interaksjon og mer emnespesifikk fordypning i ulike workshops. Deltakerne vil for eksempel kunne lære mer om softwareløsningen fra Invensys, SCADA Wonderware, som er ledende i flere segmenter. Den benyttes for å integrere eksisterende kontrollsystemer som gir en felles plattform for logging av prosessdata, MES og OEE.

Man vil også få en innføring i hvordan man effektiviserer applikasjonsutvikling for HMI og kunne prøve Vijeo Designer-appene, som kan gjøre en smarttelefon eller et nettbrett til en operatørterminal.