Fra oppstartsmøtet på Værnes i forrige uke. Foto: SINTEF Byggforsk

Forsker på klimatilpasning av bygninger og infrastruktur

SFI Klima 2050:

0

Gjennom åtte år skal det forskes på klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Klima 2050 – “Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure” har store ambisjoner om å utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer.

I forrige uke var totalt 50 personer fra 18 forskjellige partnere fra næringslivet, det offentlige og forskningen samlet til livlig diskusjon på oppstartsmøtet.

– Vi er svært fornøyd med oppslutningen og engasjementet om SFI Klima 2050. Det er senterets ambisjon å involvere alle partnerne i senterets aktiviteter, det mener jeg vi la et godt grunnlag for i oppstartsmøtet, sier senterleder Berit Time.

SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI Klima 2050 har som hovedmål å redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann i det bygde miljø.

Senteret vil adressere både ekstremvær og gradvise klimaendringer. Aktiviteten ved senteret skal utløse nye og bedre løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

Konsortiet består av Skanska, Mesterhus, Multiconsult, Finans Norge, Saint-Gobain Weber, Norgeshus og Isola fra privat sektor. Fra det offentlige er Statens vegvesen, NVE, Avinor. Jernbaneverket og Statsbygg med. Fra forskning og utdanning er det SINTEF, BI, NTNU, Meteorologisk institutt og NGI.

Hver av deltagerne i konsortiet har satt sine prioriterte oppgaver ved å delta.

Ifølge prosjektets kalender er det ingen store begivenheter de nærmeste ukene, men 17. juni samles konsortiet til generalforsamling.