Mer enn 200 000 bygninger rundt om i verden er sertifisert, mens mer enn 850 000 bygninger er registrert.

Hva er BREEAM? Og BREEAM-Nor?

Byggets sparebøsse:

0

BREEAM-NOR ble lansert høsten 2011. BREEAM-NOR er også en frivillig klassifiseringsordning, utarbeidet av representanter fra norsk byggenæring, og kan best beskrives som bærekraftig prosjektgjennomføring satt i system.

Formålet med BREEAM-NOR er å motivere til bærekraftig design gjennom hele prosessen i et byggeprosjekt, fra tidlig fase, gjennom byggefasen, til og med overlevert bygg. De ulike aktørene i norske byggeprosjekter har jobbet i større eller mindre grad med bærekraftig design i flere år allerede. BREEAM-NOR er et verktøy for å samordne de ulike aktørene, og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd. En viktig del av BREEAM-sertifiseringen er å dokumentere at vedtatte tiltak faktisk er gjennomført.

Hvorfor BREEAM-klassifisere et prosjekt?
BREEAM-klassifisering:

  • Gir høyere brukertilfredshet

  • Gir bygget ditt høyere salgsverdi

  • Tilfredsstiller miljøbevisste leietakere

  • Øker kvaliteten på tilbudsunderlag

  • Reduserer finansiell risiko

  • Gir deg et grønt kriterium å forholde deg til, istedenfor en hel liste

  • Gir deg mulighet til enklere å sammenligne ditt prosjekt med andre prosjekt

Hvordan klassifisere byggeprosjekt med BREEAM-NOR?

Det er lett å lære seg bruken av BREEAM-NOR. Manualen ligger på nettet. En rask innføring fra oss (NGBC), og du er i gang. Om du tror du vil komme til å be om et sertifikat, er det viktig at du kontakter en BREEAM-NOR revisor. Dette for å få registrert prosjektet så fort som mulig. Kobler du på en ekspert (BREEAM-NOR AP) innen avsluttet forprosjekt, og på rett måte, kan prosjektet bli kreditert totalt 3 ekstra poeng. Anbefales. BREEAM-NOR AP kan hjelpe dere i å sette realistiske ambisjoner for prosjektet. Revisor gjør tredjeparts kontroll, og kan selvsagt ikke ha selvstendige oppgaver i prosjektet eller være ansatt hos byggets eier. Sertifikat utstedes av NGBC, etter lisens fra BRE Global Ltd.

Kilde: Grønn Byggallianse/BREEAM-NOR