Sektor Gruppens største rehabiliteringsprosjekt nå er Buskerud Storsenter.

Sektor Gruppen bruker grønt lederskap

Kjøpesentre:

0

-Vi bygger alltid etter BREEAM, enten det er nybygg eller rehabilitering, og målet er å oppnå ”Very Good”, sier Eirik Thrygg, administrerende direktør i Sektor Gruppen til ITBaktuelt. Han legger til at BREEAM in Use er i høysetet.

– Vi la et hektisk 2014 bak oss i trygg forvissning om at vi har satt i gang en rekke utviklingsprosjekter som vil legge grunnlaget for videre vekst. Etter en periode med oppkjøp av mange kjøpesentre, realiserer vi gjennom flere større nybygg- og rehabiliteringsprosjekter de potensialene som finnes i disse eiendommene, sier Eirik Thrygg.

Det største prosjektet skjer på Buskerud Storsenter med rehabilitering og ombygning av ca. 22.000 kvm handels- og kontorareal. Deler av byggetrinnet stod ferdig i november 2014, og flere byggetrinn vil stå ferdig i 2015 og 2016.

I Stavanger er Kilden Kjøpesenter under utvidelse og ombygging. Prosjektet ble påbegynt i 2014 og omfatter en utvidelse med ca. 7.500 kvm nytt handels og kontorareal, samt rehabilitering av ca. 5.000 kvm eksisterende areal. Storbyen Kjøpesenter i Sarpsborg kommune ble også påbegynt i 2014 og omfatter en utvidelse med ca. 1.500 kvm. Begge prosjektene ferdigstilles i 2015.

– Flere av utviklingsprosjektene skal ferdigstilles i løpet av 2015 og vi vil se positive effekter etter hvert som sentrene igjen går for fulle maskiner. I Bergen avsluttet vi arbeidene i november 2014 etter å ha utvidet Oasen med ca. 13.000 kvm nybygg og kontor, samt 12.000 kvm parkering. I tillegg har vi bygget om og modernisert ca. 5.000 kvm eksisterende bygg. Resultatene har vært særdeles bra, med en omsetningsøkning på senteret med over 25 prosent, sier Thrygg.

– Er det økonomi eller miljøengasjement som er drivkreftene bak å skape bygninger med høy miljøprofil?

-Miljøet er drivkraften, og vi ønsker å sette så lave CO2-avtrykk som mulig.  Viktig her er å få ned strømforbruket, sier Eirik Thrygg.

-Benytter dere en ITB-koordinater ved nye byggeprosjekter eller rehabilitering?

-Det begrepet er ikke brukt her hos oss, men vi kaller det grønt lederskap gjennom teknisk sjef og en gruppe på 3 mann. Og de har dette lederskapet gjennom hele prosessen. Vi har nok spart mange skoger og oljefat på grunn av måten vi tenker og organiserer bygging, rehabilitering og drift, avslutter Eirik Thrygg.