Ill.: Niels Bohr Bygningen, Christensen & CO og Vilhelm Lauritzen arkitekter.

Svar på mange spørsmål under konferansen i juni

FutureBuilt2015:

0

Det ligger spennende forretningsmuligheter i grønne bygg, konsepter og produkter – i smart grønn vekst. Hør mer på FutureBuilt2015 3. og 4. juni.

Den gamle fortellingen sa at miljø koster penger, at klimahensyn var bra, men at det ikke måtte gå utover lønnsomheten i prosjektet. Den nye fortellingen sier at lønnsomhet ikke eksisterer som en autonom, opphøyd størrelse, over eller på siden av den økologiske og sosiale konteksten økonomien utspiller seg i, skriver FutureBuilt på sin hjemmeside.

De skriver videre at miljø er en grunnleggende premiss for økonomien, og ikke bare det; det ligger spennende forretningsmuligheter i grønne bygg, konsepter og produkter – i smart grønn vekst.

FuturteBuilt2015 er delt opp slik:
3. juni: Plenumskonferanse på Union Scene i Drammen
4. juni: Rullende seminar med besøk til FutureBuilt-prosjekter i Oslo

Les programmet og mer på FutureBuilts hjemmeside