Daglig leder Kjersti Folvik i NGBC.

-Fatt mot edle prosjektledere!

BREEAM-NOR:

0

– Bare ved å høre ordet dokumentasjon er det mange som får frysninger på ryggen. I BREEAM-sammenheng møter vi i Norwegian Green Building Council (NGBC) en god del frustrasjon, særlig knyttet til dokumentasjon av materialer, forklarer Kjersti Folvik.

Hun sier at riktignok handler BREEAM mye om grundig dokumentering av kvaliteter i bygget, men NGBC observerer at det kompliseres mer enn det som strengt tatt er nødvendig.

-Fatt mot edle prosjektledere! Det er ikke fullt så vanskelig som det det gis uttrykk for, sier hun.

Hun viser til at én fjerdedel av alle tekniske spørsmål til NGBC går direkte på hva som er gyldig dokumentasjon i henhold til materialkravene i BREEAM-NOR. Og da spesielt Mat 1 og Hea 9 hvis noen måtte lure, sier hun.

-Entreprenørene er frustrerte fordi de ikke får riktig dokumentasjon fra leverandørene, og leverandørene klager på urimelige krav og manglende kompetanse hos innkjøperne. Til felles har de et ønske om å oppfylle kravene i BREEAM-NOR, men på veien dit er det ofte mange og unødvendige hindre.

Folvik påpeker at NGBC erfarer at det i prosjekt ofte blir etterspurt mye dokumentasjon som strengt tatt er unødvendig. Årsaken viser seg ofte å være for lite kunnskap om systemet, og frykt for gjøre feil som kan sette sertifikatet i fare.  Mange innkjøpere og prosjektledere, og også BREEAM-NOR rådgivere og revisorer tenker nok at det er bedre å være på den sikre siden, men helgardering er verken nødvendig eller særlig kostnads- og tidseffektivt.

-Gjennom vår tilstedeværelse på ulike arenaer, har vi fått tilbakemeldinger fra frustrerte produsenter og leverandører som har blitt etterspurt både BREEAM-dokumentasjon på skruer og dørlåser, emisjonstesting av utvendig kledning og FDV-dokumentasjon på saltsyre. I tillegg til gjerne to-tre ulike typer dokumenter for å dokumentere samme krav.

-For ordens skyld  – dette er ikke noe BREEAM etterspør eller krever, presiserer hun.

Hun legger til at BREEAM-NOR er laget for å sikre god og dokumenterbar totalkvalitet i bygg, ikke for å stikke kjepper i hjulene for de involverte eller å samle så mange papirark som mulig.

Rett før påske arrangerte NGBC i samarbeid med Byggevareindustriens Forening et 3-timers materialseminar spesielt tilpasset produsenter, leverandører og innkjøpere i BREEAM-NOR-prosjekt. Det nyopprettede kurset så dagens lys nettopp fordi vi erfarer at det hersker mye forvirring og frustrasjon rundt BREEAM og dokumentasjonskrav.

-Vårt inntrykk fra deltakerne er at mange leverandører nå har veldig mye på plass og god kjennskap til miljøpåvirkning fra egne produkter. Dessverre var det ingen innkjøpere og prosjektledere tilstede, og vi håper at vi også kan nå ut også til den delen av næringskjeden neste gang.  Et lynkurs i materialkravene i BREEAM-NOR, hva som er godt nok som dokumentasjon, og hva man ikke trenger å spørre om kunne sannsynligvis spart prosjektene for både tid og frustrasjon. ­­

– Vi skal ikke stikke under en stol at BREEAM-NOR som et miljøklassifiseringssystem og verktøy har betydelig forbedringspotensial. Nettopp derfor er vi også i gang med å utarbeide en ny versjon av BREEAM-NOR-manualen for Nye tiltak som etter planen skal  lanseres i løpet av høsten 2015. I dette arbeidet har vi sett et massivt engasjement fra mange ”materialentusiaster” med stor frivillig deltagelse i arbeidsgruppen for materialer. Det gleder oss, og gjør oss sikre i troen på at BREEAM-NOR kommer til å utvikles seg til et enda bedre verktøy i fremtiden, avslutter Kjerst Folvik i NGBC, og viser til et 3-timers BREEAM-NOR materialseminar arrangeres ettermiddagen 21. mai.

Mer informasjon og påmelding her.

Les også Hva er BREEAM? Og BREEAM-Nor? på ITBaktuelt.

Intervjuet er basert på et innlegg på NGBC.no av Kjersti Folvik, daglig leder, NGBC og Mari-Anne Mørk, kommunikasjonsansvarlig, NGBC.