Integra med jubileumsbrosjyre

10 år:

0

 Integra ble en fortsettelse av ”NELFOs interessegruppe for automatisering”. Foreningen ble tilknyttet landsforeningen Norsk Teknologi som en selvstendig bransjeforening.

Automatisering i yrkesbygg og industri var de sentrale markedsområdene i starten. Automatisering knyttet til samferdsel inngikk senere. Fellesnevneren for medlemsbedriftene er kunnskapen om teknisk kybernetikk, automatisering og systemintegrasjon, skriver foreningen i sin jubileumsbrosjyre.

Integra har utviklet seg fra 10 medlemsbedrifter den gangen foreningen ble etablert, til 105 bedrifter i dag.

Dialog med medlemsbedriftenes kunder har hele tiden stått sentralt i Integras aktiviteter. Kunnskapen om markedenes behov og tilfredshet er driverne i foreningens arbeid.

Innenfor Integrabedriftenes tre markedssegmenter vises det til at foreningen har etablert gode relasjoner til kundekretsenes egne organisasjoner, og sammen med disse er det utviklet nyttige  møteplasser for kompetansefremmende tiltak, fortsatt ifølge jubileumsbrosjyren.

Integra fortsetter: “Vi har lært mye og har i dag større kunnskap om behovene for våre medlemmers tjenester, det vil si kundenes behov for sikre og lønnsomme investeringer i automatisering.

I årene som kommer vil behovet for mer automatisering øke. Gjennom økt automatisering ønsker våre medlemsbedrifter å bidra til økt effektivitet, produktivitet og sikkerhet i et mer bærekraftig og grønt samfunn.”

Om næringsbygg skriver Integra i brosjyren:

“Energieffektive yrkesbygg med godt inneklima er gode oppholdssteder for effektiv produksjon, læring, produktutvikling og handel. Eiendommer med nyttige og gode tekniske løsninger krever nøyaktig planlegging, prosjektering og gjennomføring. Behovene og variasjonene er store for de ulike kategorier bygninger. De gunstige og beste automatiseringsløsningene oppnås gjennom tett dialog med Integras medlemmer.”

Om industri kan vi lese følgende:

“Vårt land trenger arbeidsplasser og inntekter – i byene og på landet. Norsk prosessindustri og vareproduserende industri er bærebjelken i mange  lokalsamfunn. Mange av bedriftene har i alle år vært konkurranseutsatt – i de senere årene kanskje mer enn før. Industriens evne til kontinuerlig forbedring settes daglig på prøve. Mange av dem som fokuserer på bærekraftige og innovative løsninger i både produkt­ og prosessutvikling lykkes. Høy automatiseringsgrad er blant de vellykkede løsningene. Gunstige og gode automatiseringsløsninger oppnås I tett dialog med Integras medlemmer.”

Om samferdsel skriver Integra i brosjyren:

“Myndighetene og operatørene tilstreber hver dag forutsigbar, rask og sikker trafikkavvikling til lands, til sjøs og i luften. Økt kapasitet på bane og vei står høyt på ønskelisten hos mange. Noen kapasitetsbegrensninger vil vi trolig alltid måtte  leve med. Vi kan imidlertid bli vesentlig bedre på å benytte den til enhver tid eksisterende infrastrukturen. Ved hjelp av mer online informasjonsteknologi kan vi planlegge og gjennomføre våre reiser mer forutsigbart, raskere og sikrere enn i dag. Innenfor ITS – Intelligente Trafikk Systemer – spiller Integra­medlemmene en stadig viktigere rolle.”

Her kan du hente jubileumsbrosjyren som PDF-dokument