Fra produkjonen hos Hexagon Ragasco på Raufoss. Foto: Hexagon Ragasco

Tre foregangsbedrifter spurter på oppløpssiden

ITB i industrien:

0

Totalt deltok 58 bedrifter i konkurransen. Nå har en fagjury valgt ut tre finalister som alle får delta på Industrikonferansen den 5. mai. Under konferansen blir vinnerbedriften kåret, og prisen blir delt ut av statsminister Erna Solberg.

-I år har vi rekorddeltakelse med 58 påmeldte bedrifter. Felles for finalistene er at de gjennom høy grad av innovasjon og smart teknologibruk hele tiden strekker seg lenger. Her er det mye å lære, sier Håkon Rem, divisjonsdirektør i Siemens.

Produktivitet står høyt på den politiske dagsorden, og nylig utga den regjeringsoppnevnte Produktivitetskommisjonen sin rapport som peker på årsaker til hvorfor norsk produktivitetsvekst sakker akterut. Siemens og Norsk Industri mener det er mye å lære av de beste.

– Hensikten med konkurransen er å vise frem de gode eksemplene på bedrifter som lykkes. Disse viser at det går an å konkurrere i et globalt marked, men likevel produsere i Norge. Dette bør være til stor inspirasjon for andre, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Dette er de tre finalistene

1) Glava i Stjørdal: Bedriften er den største totalleverandøren av isolasjon i Norge og hovedproduktet er glassull. 128 millioner kroner er investert i en ny ombygd fabrikk i Stjørdal. Med løsninger som er helt unike, er fabrikken et av verdens mest moderne produksjonsanlegg for glassull. Økt produksjonskapasitet, halvert svinnprosent og redusert energibruk i produksjonen er noen av fordelene. Glava har satt sammen det beste av tilgjengelig teknologi og erfaring for å oppnå produktivitetsvekst. Dette har resultert i reduserte kostnader og produkter med bedre isolasjonsevne.

– Konkurransen fra utlandet øker hele tiden. Vi må stadig bli bedre og mer effektive for å opprettholde vår markedsposisjon. Å være i forkant teknologisk har vært helt avgjørende for vår evne til å utvikle og produsere de beste produktene. Dyktige ansatte i kombinasjon med teknologi gjør oss til Norges ledende isolasjonsleverandør og produsent, sier Jon Karlsen, administrerende direktør i Glava.

2) Hexagon Ragasco:Selskapet holder til på Raufoss og produserer propanbeholdere i kompositt (i motsetning til stål som de fleste konkurrentene bruker). De har alltid vært opptatt av teknologiutvikling og forbedring. Kostnadskrav fra det globale markedet gjorde at Hexagon Ragasco måtte tenke smart. Ved å ta i bruk teknologiske løsninger som avanserte styringssystemer, roboter og gripere, samtidig som de foretok store maskininvesteringer, økte de produksjonskapasiteten og effektiviteten. Over en periode på ti år har de redusert produksjonstid per beholder fra 74 sekunder til 14 sekunder. Dette tilsvarer en produktivitetsvekst på 80 prosent.

– Produktivitetsvekst har vært avgjørende for vår virksomhet. For ti år siden produserte Hexagon Ragasco 250 000 beholdere per år. I dag er kapasiteten 1,5 millioner per år, og vi selger til et globalt marked. Denne veksten ville vært umulig uten betydelige investeringer i moderne teknologi og dyktige medarbeidere, sier Skjalg Sylte Stavheim, administrerende direktør, Hexagon Ragasco.

3) Kleven: Skipsverftet er lokalisert på Ulstein. De bygger avanserte skreddersydde offshorefartøy. For å styrke konkurransekraften har de automatisert og robotisert store deler av byggeprosessen. Dette førte til at de kunne hente hjem en større del av byggeprosessen til Norge. Gjennom investering i avansert robotverktøy er kvaliteten hevet, og har blant annet ført til at de også kan produsere overbygget på superyachter.

Digitaliseringstrenden
Norske industribedrifter har kommet langt ved økt grad av automatisering i produksjonen. Men det er mulig å skru til produktivitetsskruen enda et par knepp.

– Det neste grepet handler om digitalisering. Til nå har produksjonsprosessen bestått av virtuelt design og fysisk testing av produktet. Dette smelter sammen til ett system hvor produkttest også foregår virtuelt. Da tar det kortere tid fra idé til ferdig produkt, du kan produsere mange ulike produkter samtidig og bedriften kan raskere respondere på skiftene markedsbehov, sier Håkon Rem i Siemens.