Illustrasjonsfoto fra Tyskland.

Lavenergiprogrammet søker passivhuserfaring

Opplæringsverktøy:

0

Lavenergiprogrammet skal utvikle digitale opplæringsverktøy for dem som skal prosjektere et passivhus for første gang. For å gjøre materiellet så konkret, relevant og praktisk nyttig som mulig, trenger vi hjelp fra flest mulig som allerede har erfaring fra slike prosjekter.

Målgruppen for materiellet Lavenergiprogrammet skal utarbeide er arkitekter, rådgivende ingeniører i bygg og rådgivende ingeniører i ventilasjon.
 
Ved å svare på spørsmålene i en undersøkelsen, blir det hjelp til å gjøre materiellet så konkret, relevant og praktisk som mulig for dem som skal prosjektere et passivhus (næringsbygg og boliger) for første gang.

Spørsmålene ligger på Lavenergiprogrammets hjemmeside. Aller bidrag blir tatt i mot med stor takk, slik at flere kan prosjektere gode bygg for framtiden!

Frist for å sende inn svarene er 30. april.