Styreleder Lars Jarle Nore i Arkitektbedriftene i Norge. Foto: Arkitektbedriftene

Arkitektbedriftene skal lede europeisk prosjekt for utvikling av BIM-kompetanse

Arkitektbedriftene har vært vertskap for oppstart av et europeisk prosjekt for utvikling av BIM-kompetanse. Arkitektbedriftenes styreleder Lars Jarle Nore (Rambøll) vil lede arbeidet fremover.

0

Styreleder Lars Jarle Nore i Arkitektbedriftene i Norge er nylig tildelt ansvaret for å lede et nyopprettet BIM-utvalg i Architects’ Council of Europe – ACE. Utvalget har fått som oppgave å utvikle en strategi for hvordan arkitektnæringene i de ulike europeiske land kan øke sin kompetanse om BIM og hvordan BIM kan bidra til bedre arkitektur og effektive byggeprosesser. Utvalget skal også se nærmere på hvordan Arkitektens sentrale rolle i byggeprosjekter kan styrkes og utvikles gjennom økt kunnskap om bruk av BIM.

Den norske BAE-næringen har med arkitektene i spissen gjennom mange år opparbeidet seg svært mye erfaring og høy kompetanse på dette området. I tillegg til bruk av BIM i byggeprosjektene er det ogs¨utført et betydelig arbeid i DiBK, Standard Norge og Building smart Norge. Denne samlede satsingen fra myndigheter og næringen har bla. bidratt til at Norge nå har ledende roller i både europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid om BIM.

Første møte ble avholdt i NHO-bygget i Oslo den 24. april med 20 eksperter oppnevnt fra de ulike medlemslandene. Lars Jarle Nore sier i en kommentar at utvalget nå er i gang med å skaffe seg oversikt om hvilke kunnskaper og erfaringer arkitekter i de ulike medlemslandene har om BIM. Utvalget vil bla. i sin arbeidsplan nå se nærmere på ulikheter mellom medlemslandene når det gjelder myndighetskrav og kontraktsforhold knyttet til BIM.

Kilde: Arkitektbedriftene