Populær bedrift: Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult kan velge blant 2000 studenter til rådgivningsselskapets utlyste sommerjobber. Foto: Multiconsult.

Multiconsult mest attraktiv blant teknologistudenter

Rådgivningsselskaper:

0

Universum gjør hvert år undersøkelser blant studenter om hvilke selskaper de mener er mest attraktive. I gruppen “Teknologi 10 på topp” ligger tre rådgivningsselskaper; henholdsvis Multiconsult på 4. plass, Norconsult på 6. plass og Sweco på 10.

Multiconsult skriver på sin hjemmeside at de aldri har hatt flere søknader på utlyste sommerjobber enn hva tilfellet er i år. Det gjelder både tradisjonelle enkeltstående sommerjobber og for selskapets attraktive sommerprogrammer hvor flere studenter samles til egne sommerprosjekter. Totalt er det registrert nærmere 2.000 søknader.

– Jeg tror vi tjener på at alle ledd i organisasjonen tar studentene på alvor og at mange av våre miljøer samarbeider om å tilrettelegge relevante sommerjobber og oppgaver for de studentene vi ønsker å tiltrekke oss. Min erfaring er at Multiconsult tilbyr sommerjobber som det snakkes om i etterkant og dermed også bidrar til at stadig flere ønsker å få relevant erfaring gjennom våre tilbud, sier Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult..

Han mener at selv om situasjonen har endret seg litt når det gjelder arbeidssituasjonen blant ingeniører den senere tiden vet de beste teknologistudentene at de er attraktive og at de i stor grad selv kan velge sin første arbeidsgiver. De som skal lykkes i å rekruttere nye talenter må derfor gjøre seg fortjent til å bli vurdert.

– Vi har et klart mål om å ta en #1-posisjon i bransjen og da må vi også rekruttere de beste talentene. De unge vi rekrutterer i dag vil sikre selskapets videre suksess i fremtiden. Da er det viktig at vi danner en plattform hvor studenter som er i kontakt med oss virkelig opplever at vi verdsetter dem og tar dem på alvor, og ikke minst følger opp gode kandidater. Jeg opplever at vi i stor grad lykkes med dette, sier Madsen.

Les hva Multiconsult selv skriver om å være mest attraktiv – tredje året på rad