Møttest på årsmøte og 10-årsjubileum: Fra venstre Sølvi Aasen, Integra, Tom Christiansen, Siemens, Kristin Skogen Lund, NHO og ERrik Pilgaard, Integra.

– Nå skal vi videreutvikle oss og styrke samarbeidet

10 år og årsmøte:

0

Innledningen til Kristin Skogen Lund gjorde oss stolte og glade. Hennes uttalelse om at hun var (nesten) misunnelig på våre medlemsbedrifter som er i posisjon til å kunne levere hva det norske samfunnet har stort behov for i tiden som kommer, nemlig automatiseringsløsninger til viktige deler av det norske samfunnet: Byggenæringen, industrien og transportsektoren. «Integras medlemmer er midt i purra». Dette var en stilig uttalelse, Kristin.

Hun siterte sentralbanksjefen som sa at Norge må gå fra en særstilling til en omstilling. Vi står på randen av en kreativ og innovativ destruksjon av det etablerte. Mange tradisjonelle områder blir automatisert, jobber vil forsvinne, men nye vil dukke opp i stort monn, ref. salg av pianoer som sank dramatisk da radioen kom, mens radioindustrien står nå eksempelvis for rundt 500.000 arbeidsplasser i USA. Integras bedrifter må bevise at de kan tilpasse seg den høye intensiteten i utviklingen og informasjonsutvekslingen, de må ta inn over seg at internett ikke bare kommuniserer, men i større grad vil styre og analysere.  Dette blir lakkmustesten. Målet må være at Integra blir en viktig del av løsningen på de problemene som vi vet kommer.

Oppmykning av flere områder innen offentlige anskaffelser som gir større muligheter og handlingsrom var oppløftende nyheter formidlet av Arnhild Dordi Gjønnes. Endringer i lovverket, opprettelse av database for leverandører, kommende krav om elektronisk innlevering av anbud, brukerforum for offentlige anskaffelser og Team offentlige anskaffelser, begge i regi av NHO, vil gi dynamikk i «forbedringsarbeidet».

Statens vegvesen har laget ITS strategi i februar 2013 og ITS Handlingsplan i april 2014.  Ivar Christiansen ga en meget god oversikt over Statens vegvesen og Vegdirektoratets satsing på ITS – Intelligente transportsystemer. Norge ligger langt fremm i den tekniske utviklingen, det er omfattende planer for nybygging og oppgradering av veier, broer og tunneler. Eksempelvis skal rundt 200 tunneler skal sikkerhetsmessig oppgraderes innen mai 2019, og her kommer våre medlemsbedrifter inn med sin kompetanse innen styring, regulering og overvåkning (SRO).

Bærekraftig næringsutvikling og innovasjon – «sammen er vi mye flinkere, større og tøffere». Bernt A. Bremdal holdt et engasjert innlegg om innovasjon i NCE Smart Energy Markets klyngen. Målsettingen er å bli et kompetansesenter i verdensklasse som utvikler smarte- og bærekraftige energi- og miljøløsninger gjennom innovasjon og forretningsutvikling. Siden nye tekniske løsninger myldrer i laboratoriene studentene på høgskoler og universitet, var hans råd at fremtidsrettede bedrifter oppsøkte disse miljøene for å få idéer og bli en del av nettverk som kan  bidra til utnyttelse av idéene og til å forretningsmessig utvikle disse.

DNB Eiendoms visjoner og forventninger til næringsbygg uten feil og mangler ble tydelig fremført av Erlend Kaland Simonsen. Han understreket at han syntes det var fint å lese at et av Integras mål er å styrke kompetansen innen automatisering og systemintegrasjon blant medlemmer og deres kunder. Integras samarbeid med Grønn Byggallianse er et godt eksempel på dette, der Simonsen selv er meget aktiv i å styrke innkjøpskompetansen til byggeierne. Han ga gode momenter for verdien av styrket samarbeid og uttalte at resultatet og konkurransen fungerer best der hvor kjøper vet nøyaktig hva han vil ha. Han gjennomgikk viktige standarder som Grønn Byggallianse og Integra aktivt hadde deltatt i å utvikle i regi av Standard Norge i tillegg til BreeamNOR og BreeamNOR in use. Simonsen fastslo til slutt at systemintegrasjon var viktig og helt vesentlig. Han er en ITB-tilhenger!

Sverre Narvesen avsluttet seminaret med sitt foredrag om Industri 4.0 – bærekraftig industriproduksjon i Norge, hva  innebærer det?

Først ga han forsamlingen et overordnet bilde av Europa som satser for fullt på fabrikasjon – og at toget går. To eksempler: EFFRA- programmet i EU har som mål: «Manufacturing is s key enabler for Europe’s grand social challenges», Tyskland:  “Industri 4.0 – securing the future of German manufacturing industry» .

Norge er at av de få land i Europa som ikke har en nasjonal strategi for Manufacturing. Integra, i samarbeid med NHO-fellesskapet, vil arbeide for at Norge vedtar en slik strategi. Norge har en meget kompetent produksjonsindustri, der kobling av akademia, forskning, industri og offentlige verktøy gir grunnlag for global vareproduksjon i Norge. Global konkurransekraft krever: Utdanning, teknologi, ny virksomhet og forskning & utvikling. Her ligger det mange utfordringer, men ikke minst utrolig mange muligheter.

Integra ser frem til å videreutvikle sitt nettverk og styrke samarbeidet med medlemmene, deres kunder og organisasjoner for å synliggjøre mulighetene og de økende kravene til omstilling.

Fremtiden er her, utviklingen går i rakettfart, og uttalelsen fra et av våre folkeventyr er mer relevant enn noen sinne: «Vil du være med, så bare heng på».

 

Les også “Styret  gjenvalgt – skal ta Integra mot nye høyder

Les også “Integra-jubileum: Her blir det livlig og spennende