Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Norsk Teknologi og NELFO. Foto: Norsk Teknologi

-Dette er god energi- og klimapolitikk

Bygningsenergidirektiv II:

0

-Dette er god energi- og klimapolitikk, og god politikk for økt verdiskaping i byggebransjen, fremholder Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Norsk Teknologi og NELFO. -Nå håper vi at Regjeringen følger opp med også å innføre Energieffektiviseringsdirektivet.

-Norsk Teknologi har, sammen med bransjeorganisasjonene NELFO, Integra, VKE og HLF, lenge arbeidet for å få dette viktige direktivet på plass, som en del av norsk lovgivning og regelverk. Nå har man endelig lykkes. Her har Regjeringen gjort en god jobb, og man har vært villig til å høre på markedsaktørene. Vi vil nå få økt fokus på tekniske installasjoner og mer kostnadsoptimale løsninger, understreker Tore Strandskog.

Bygningsenergidirektiv II er en oppfølging av bygningsenergidirektivet, som allerede er implementert i Norge, og som er grunnlaget for tekniske forskrifter og energimerkeordningen for bygg. Nå kommer altså neste skritt. Bygningsenergidirektiv II vil bli et viktig grunnlag for arbeidet med TEK 17 og utviklingen mot nesten nullenergi bygg.

I tillegg til at dette vil kunne øke verdiskapingen for viktige deler av byggebransjen, gir det også norske aktører like rammevilkår som utenlandske aktører.

-Norsk Teknologi har lenge vært bekymret for at utenlandske konkurrenter, som ofte kommer fra land i Europa som allerede har implementert disse viktige direktivene, har utviklet bedre kompetanse enn de norske aktørene. Nye og strengere krav til energiytelse og energiforvaltning virker i seg selv innovasjonsfremmende og kompetansebyggende. Dette gir mange av våre utenlandske konkurrenter en betydelig konkurransefordel. Derfor er Regjeringens beslutning et viktig bidrag til å bygge opp nasjonal konkurransekraft og nasjonal verdiskaping, understreker Tore Strandskog.

Kilde: Norsk Teknologi