Hvorfor ikke gjøre det riktig med en gang…

Konferanse 11. juni:

0

Grønn Byggallianse og Integra i samarbeid med Enova, Norsk Eiendom og NGBC inviterer til «Riktig med en gang» konferanse 11. juni 2015 kl. 0900 til 1800 på Grand Hotell i Oslo.

«Riktig med en gang» konferansen henvender seg til engasjerte mennesker som jobber med eiendomsutvikling og drift, private så vel som offentlige aktører, prosjektledere, driftsansvarlige, deres rådgivere og leverandører av tekniske installasjoner.

Programmet vil inneholde sesjoner som omhandler:
·        Riktig energibruk og miljøavtrykk – prosjekt vs drift
·        Finansieringsmodeller for Grønne investeringer
·        Riktig drift og inneklima (metoder og kompetanse)
·        Innovasjon (riktig med en gang metoder)
·        God anledning til å møte mange markedsaktører
·        Litt gladjazz, god mat og godt drikke

Du kan allerede melde deg på konferansen her.