daglig leder i BuildingSMART, Sten Sunesen.

Vil ha norske standarder for åpenBIM som europeisk minstemål

Oppfordrer til engasjement:

0

Oppslutningen om initiativet viste seg å være stor. Mer enn 35 delegater fra 16 land meldte seg på. Forslaget er nå formelt behandlet av europeiske «Comité européen de normalisation» (CEN.)  I begynnelsen av april ble det stemt over opprettelsen av en teknisk komité. Det «norske» forslaget vant med stort flertall, skriver daglig leder i buildingSMART, Sten Sunesen i sin siste kommentar på organisasjonens hjemmeside.

Han skriver videre at europeiske BIM-standarder blir bygd med mest mulig nordisk dominans er etter mitt syn svært viktig for alle.

Norge har siden 90-tallet ledet arbeidet med å utvikle internasjonale standarder for åpenBIM, og er antagelig det landet som ligger lengst fremme i arbeidet med å skape en helhetlig, konsistent og solid infrastruktur for kommunikasjon på frie og åpne formater.

Nordisk innsikt i digitalisering – uten profilering av særnorske interesser – kan bidra til at et felles, europeisk marked blir konkurransedyktig på det globale markedet.

Dersom buildingSMART Norges-standarder for åpenBIM og IFC blir innført i Europa, kan byggenæringen i hele sin kompleksitet langt enklere utveksle informasjon mellom prosjekter, fag og landegrenser, uten nasjonale barrierer. For å få til dette er det imidlertid helt avgjørende at vi tar ansvar,  kommer med de beste forslagene og setter av tilstrekkelig med ressurser for å gjennomføre arbeidet, skriver Sunesen.

Til slutt kommer han med en oppfordring med følgende ord: Engasjer deg i dag. Europa trenger og fortjener Norges aktive bidrag med BIM-standardiseringen.

Les hele Sten Sunesens kommentar