Bjørn Ungersness, daglig leder i Lean Communication.

– Målet er å fjerne sløsing

Lean på byggeplassen:

0

Lean Communications driver kursvirksomhet om Lean innen flere fagområder, blant annet byggebransjen. Bjørn Ungersness viser til at bygg- og anleggsbransjen er prosjektbasert. Derfor kreves det spesialtilpassede løsninger som er noe annerledes enn i industrien, når man går inn på Lean.

– Vi har i våre kurs videreutviklet Lean-verktøy og tilpasset dette slik at byggebransjen kan øke sin konkurranseevne og lønnsomhet. Målet er å fjerne sløsing. Dette gjøres ved å fjerne eller redusere ikke-verdiskapende prosesser.

Han påpeker at forutsigbarhet i fremdriften i et bygg- eller anleggsprosjekt krever kontroll på aktivitetene; når aktivitetene skal være ferdig, varighet, forventet ressursforbruk og forutsetninger for gjennomføring.

-Bransjens største utfordring er samlet planlegging for alle involverte fag og eierskap til planen. Lean bygg og anlegg sikrer slik planlegging på en måte som gir forutsigbarhet, flyt og økt lønnsomhet, sier han.

-Vi tror på at involvering skaper eierskap til prosjektet og planene. Når en fase på et prosjekt skal planlegges, samles alle som skal delta i gjennomføringen. På den måten sikres det at all kompetanse som skal til er med på planleggingen. Vi kaller dette faseplanlegging eller bakoverplanlegging. Med Lean bygg og anlegg får våre kunder kontroll over prosjektene gjennom kommunikasjon, forutsigbarhet, reduserte kostnader, produktivitetsøkning, kvalitetsforbedringer (herunder HMS) og inntektsøkning, sier Ungersness.

Han sier at Lean Communications holder en rekke kurs som hever kompetansen innen forbedringsmetodikken Lean Six Sigma.

-Våre Lean-kurs er bygd opp av korte teorisesjoner etterfulgt av mye praktiske øvelser og gruppearbeid. Våre kursholdere har alle linjeledererfaring og skaper engasjement og forståelse gjennom reelle eksempler hentet fra både privat og offentlig sektor, forteller Ungersness  og at alle Lean-kurs kan skreddersys for å tilpasse behovene til den enkelte bedrift.

-Alle våre kurs kan skreddersys for å passe bedriftens spesifikke behov. Det grunnleggende prinsippet for våre kurs er korte teorisesjoner etterfulgt av mye praktisk gruppearbeid knyttet til opplevde problemstillinger i egen organisasjon, sier han.

-Vår erfaring er at bedriftsspesifikke kurs med mange øvelser gir deltakerne dyp forståelse for hva Lean betyr i praksis. I tillegg øker det motivasjonen og troen på at hver enkelt kan bidra til forbedringer i egen organisasjon. Dette gjør kursdeltagerne i stand til å gjennomføre forbedringer, samt at de blir gode ambassadører for den videre Lean-reisen. Lean Communications’ kursholdere har lang erfaring i å skreddersy og gjennomføre bedriftstilpassede kurs. Gjennom å coache, støtte og utfordre kursdeltagerne skaper vi engasjement og en trygg læringsarena, sier Bjørn Ungersness.

Han peker på at kursets mål er å skape økt lønnsomhet i prosjektene, gjennom å bruke Lean tankesett i organisering og planlegging. Dette innebærer å kvitte seg med alt plunder og heft gjennom å inkludere alle ansatte i disse prosessene.

Målgruppen er prosjektledere, anleggsledere, formenn, baser, innkjøpsansvarlige og andre. Sertifisering består av en 30-minutters skriftlig eksamen som gir deltagerne Lean Six Sigma gult belte og har da formell kompetanse.

-Gjennom kurset er alle deltagerne med på ”Brobyggeren”– et fysisk spill der oppgaven er å gjennomføre en byggeprosess som fører frem til en ferdig bro. Spillet har roller som i et virkelig prosjekt og demonstrerer feil som oppstår.

-Videre skal man kunne øke graden av verdiskapende tid gjennom å fjerne ikke-verdiskapende tid og forbedre kommunikasjonen i prosjektene, gi bedre flyten i prosjekteringen og forbedre ressursbruk, det vil si tid, utstyr og mennesker, avslutter Bjørn Ungersness i Lean Communications. Linkes til http://www.leancommunications.no