Fra et møte i Østfolds ITB Brukerforum i Fredrikstad . Alle foto: ITB Brukerforum.

Dette er ITB Brukerforum

Grønn Byggallianse og Integra – Foreningen for tekniske systemintegratorer er sammen om diskusjonsformet ITB Brukerforum. Det er opprettet slike fora i Bergen, Trondheim, Østfold og Oslo. Her møtes fagfolk som lytter til spesialister på sine områder, og man snakker ut om egne prosjekter.

0

I fokus står utbyttet fra de tekniske installasjonene, og det en møteplass hvor hindringer og barrierer belyses og ryddes av veien, og hvor de gode metodene og suksessene formidles.

Samlingene er frokostmøter, en lang frokost mellom klokken åtte om morgen og frem til klokken elleve. Det er åpen dialog hvor hver og en av deltagerne kan trekke frem erfaringer fra konkrete byggeprosjekter blant annet rundt hvordan man har tatt i bruk ITB-ansvarlig, planlegging og installasjon av tekniske bygningsinstallasjoner m.m.

Det er ikke noe formelt medlemsskap i ITB Brukerforum, men fagfolk hos bedrifter og organisasjoner knyttet til Grønn Byggallianse og/eller Integra er aktuelle møtedeltagere og blir ønsket velkommen.

Møtesteder varierer fra gang til gang, og blir arrangert etter invitasjon hos forskjellige bedrifter.

Les referater fra møter i Østfold, Bergen, Trondheim og Oslo.

Sagt under ITB Brukerforums møter:

-ITB Forum er et svært viktig forum, særlig med tanke på det vi bygger i dag, og det vi skal bygge i fremtiden. Regionssjef teknisk Odmund Fintland, Entra Eiendom.

-ITB påvirker BREEAM-NOR/BREEAM IN USE sertifisering – ITB en del av løsningen i  miljøbygg. Teknisk sjef Ingunn Gjermundnes i Tevas

-Barnehager er små men ikke nødvendigvis enkle.  Prosjektdirektør Trygve Berg i  Omsorgsbygg Oslo KF, om Jarbakken barnehage, Oslo kommunes første barnehage som passivhus.

-Erfaringer etter 4 års drift er at det er oppnådd meget lavt energibruk tross TEK10. Utbygningsdirektør Jørgen Løfaldli i Sparebank1 om Sparebank1 kvartalet i Trondheim.

– Bruk av ITB ansvarlig er god økonomi men kan også passivisere aktørene.  Teknisk koordinator Tor I. Hoel i om T2-prosjektet på Gardermoen.

Dette er en uformell møteplass for å oppnå ”Mer funksjonalitet per krone”. Vi satser på engasjerte diskusjoner og opplever at det er sterk interesse for disse frokostmøtene. Erik Pilgaard, daglig leder i Integra.

Foto fra ITB Brukerforum rundt i landet:

Østfold:

Oslo:

Bergen:

Østfold: