Slik skal Jessheimsentrum bli. Hille Melbye Arkitekter.

Harald Kværner Eiendom utvikler bysentrum

Skovly i Jessheim:

0

Det nye bygget skal ligge midt i hjertet av Jessheim, og vil bestå av seks etasjer med parkering, forretningslokaler og kontorer. Bygget vil ha en direkte broforbindelse til eksisterende Jessheim storsenter, og er et ledd i urbaniseringen av Jessheim sentrum. Prosjektets navn er Skovly.

Bygget med parkeringsfasiliteter vil totalt utgjøre ca. 50.000 m2 BTA. 12.000 m2 er tiltenkt næring, og 1300 m2 er tiltenkt kontorer.

Skovly skal løses som en totalentreprise, og prosjekteringen vil begynne i mai 2015, mens byggestart er i september 2015. Ferdigstilling er mars 2017. Kontraktsverdien på NOK 316.500.000,- vil inngå i Skanska Norges ordrereserve i andre kvartal 2015.

– Vi har tenkt bærekraftig, miljøvennlig og kompakt. Samtidig skal man samtidig beholde følelsen av å være på landet, sier arkitekt Alt Fel Berg i Hille Melbye Arkitekter.

– Med et toppmoderne parktak ønsker vi å skape en følelse av landsby. Vi ser for oss en liten skog sammen med boliger i moderne utforming på toppen. Bybildet på bakkeplan skal være åpent og gjennomsiktig der glass og stål skal sette rammen for et toppmoderne kontinentalt bysentrum. Skovly Vest blir det første steget mot en urbanisering av Jessheim, sier arkitekt Trine Helle i Hille Melbye Arkitekter.

Området ligger midt på tomta mellom Kjeld Stubs veg og Furusethgata, Her er 12. 000 kvadratmeter satt av til næring på bakkeplan. Et parktak med 145 leiligheter skal altså ligge på toppen.

Ifølge Tore Kværner, eiendomssjef og største eier i Harald Kværner Eiendom, har det vært viktig å tenke nytt og moderne.

– Vi er i en slik situasjon at vi starter byggingen helt fra begynnelsen uten å ha andre bygg å ta hensyn til. Vi kan derfor tenke helt ny arkitektur og utforming. Dette mener vi vil bidra til å forsterke Jessheim sentrum. Byen skal representere tiden vi er i nå, sier Kværner.

-Ser man sentrumsutviklingen under ett, er planen på sikt å kunne legge til rette for all parkering under bakken. Planen er å bli ferdig med Skovly Vest i 2016, Skovly Øst i 2018 og hotellet i 2020, understreker Tore Kværner.

– Vi er i gang med de siste anbudsrundene for entreprenørene, avslutter Kværner.

Bildet under: Det fremtidige Jessheim sentrum i fugleperspektiv: