Arve Regland. Foto: Entra

Arve Regland blir toppsjef i Entra

Styret i Entra ASA har enstemmig besluttet å ansette Arve Regland (43) som ny administrerende direktør. Regland har vært konstituert i stillingen siden Klaus-Anders Nysteen forlot selskapet i februar for å bli konsernsjef i Lindorff Group.

0

– Styret har gjennomført en grundig rekrutteringsprosess og vurdert både interne og eksterne kandidater. Vi er svært godt fornøyd med at Arve Regland har takket ja til stillingen som administrerende direktør i Entra, sier styreleder Siri Hatlen.

– Jeg er glad for den tilliten styret har vist meg. Entra er et av landets største eiendomsselskap med attraktive eiendommer og nye spennende prosjekter i landets største byer. Jeg gleder meg til å bidra til den videre utviklingen av selskapet sammen med alle mine gode kollegaer, sier Arve Regland.

Arve Regland har vært CFO i Entra siden januar 2014 og hadde en sentral rolle under forberedelser og gjennomføring av børsnoteringen av Entra i oktober 2014.

Han var partner i ABG Sundal Collier fra 2004 til 2014 hvor han også opparbeidet seg bred erfaring fra eiendomsbransjen. Tidligere har han arbeidet i Arthur Andersen & Co, Ernst & Young og på Oslo Børs. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og er i tillegg statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole.

Arve Regland har beholdt ansvaret som CFO mens han samtidig har fungert i stillingen som administrerende direktør. Selskapet vil nå starte en prosess for rekruttering av ny CFO.

— Entra ASA er et ledende norsk eiendomsselskap som eier og driver 99 kontorbygg. Satsingsområder er miljøvennlige og fleksible kontorbygg, hovedsakelig lokalisert ved kollektivknutepunkt i Oslo og omegn samt Bergen, Stavanger og Trondheim. Porteføljen er på totalt 1,2 millioner kvadratmeter og har en samlet markedsverdi på rundt 28 milliarder kroner.